Navigačný riadok

Témy a destinácie projektu EDEN

Krajiny zapojené do projektu EDEN

Princíp projektu je jednoduchý: Európska komisia v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi pre cestovný ruch každý rok vyberie jednu tému a za každú zúčastnenú krajinu sa vyberie jedna destinácia.

Vybrané témy slúžia na zdôraznenie rôznych výhod európskych regiónov a týkajú sa udržateľného rozvoja v kultúrnej, hospodárskej, regionálnej alebo environmentálnej oblasti.

Destinácie zúčastnené na projekte musia preukázať, že na základe témy EDEN pre príslušný rok vytvorili podmienky pre ekonomicky udržateľný cestovný ruch. Témy EDEN poskytujú príležitosť poukázať na bohatstvo a rozmanitosť, ktoré môže Európa ponúknuť, vrátane jej prírodných zdrojov, historického dedičstva, tradičných slávností, miestnej gastronómie atď.

Oprávnené sú najmä menej známe a menej preľudnené destinácie, ktoré dokážu predviesť svoju jedinečnosť a tiež presvedčiť turistov, že na nich čaká nezabudnuteľný zážitok. Víťazmi sú destinácie, ktoré najlepšie uplatňujú tému zvolenú pre daný rok a ponúkajú jedinečný turistický zážitok v súlade s modelmi udržateľného cestovného ruchu.

Destinácie EDEN môžete vyhľadať podľa témy alebo krajiny.

Témy projektu EDEN

 

Krajiny zapojené do projektu EDEN

Európa má veľké množstvo skrytých pokladov a my vás pozývame objaviť ich. Začnite svoju cestu v krajine, ktorá vás zaujíma. Môžete sa dozvedieť viac aj o samotnej krajine a víťaznej destinácii a prezrieť si krásne fotografie, ktoré približujú, čím sú tieto destinácie unikátne.

Na iniciatíve EDEN sa môžu zúčastniť všetky členské štáty a kandidátske krajiny. Víťazmi sú tie destinácie, ktoré najlepšie uplatňujú tému zvolenú pre daný rok a spĺňajú princípy udržateľného cestovného ruchu. Tieto destinácie sa v prvom polroku vyberú na národnej úrovni a potom budú ocenené na slávnosti, ktorú každý rok na jeseň organizuje Európska komisia.

Zatiaľ sa iniciatívy EDEN zúčastnili tieto krajiny. Tento rok s potešením vítame Portugalsko:

 • Belgicko Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)
 • Bulharsko български (bg) English (en)
 • Česká republika čeština (cs) English (en)
 • Estónsko eesti keel (et) English (en)
 • Island English (en)
 • Írsko English (en) Gaeilge (ga)
 • Nemecko Deutsch (de) English (en)
 • Grécko ελληνικά (el) English (en)
 • Španielsko English (en) español (es)
 • Francúzsko English (en) français (fr)
 • Taliansko English (en) italiano (it)
 • Cyprus ελληνικά (el) English (en)
 • Lotyšsko English (en) latviešu valoda (lv)
 • Litva English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Luxembursko Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Maďarsko English (en) magyar (hu)
 • Malta English (en) Malti (mt)
 • Holandsko English (en) Nederlands (nl)
 • Rakúsko Deutsch (de) English (en)
 • Poľsko English (en) polski (pl)
 • Portugalsko English (en) português (pt)
 • Rumunsko English (en) română (ro)
 • Slovinsko English (en) slovenščina (sl)
 • Fínsko English (en) suomi (fi) svenska (sv)
 • Chorvátsko English (en) hrvatski (hr)
 • Turecko English (en) Türkçe (tr)
Posledná aktualizácia: 16/09/2014 | Na začiatok