Ścieżka nawigacji

Rzeczpospolita Ptasia w Parku Narodowym „Ujście Warty” (Polska)

Główną atrakcją parku jest możliwość obserwowania ptaków. Corocznie park wyznacza ptaka roku, który wybierany jest spośród wielu rzadkich i zagrożonych gatunków ptactwa żyjącego w strefie chronionej. W poprzednich latach tytuł ten przyznano sowie płomykówce (2008) oraz czajce (2009). Dla turystów wyznaczono „Ptasi szlak” – tzw. Betonkę – który prowadzi przez jedne z najatrakcyjniejszych w parku terenów lęgowych ptactwa wodnego i brodzącego.

Park nie tylko zapewnia ptakom schronienie, ale także przyciąga żądnych przygody turystów. Oferuje on liczne szlaki rowerowe, piesze oraz kajakowe. Jednym z takich szlaków w północnej jego części jest 32-kilometrowa trasa rowerowa, która wije się przez jedne z najbujniejszych i najbardziej spektakularnych obszarów krajobrazowych parku.

Co wyróżnia Rzeczpospolitą Ptasią?

Birds at the sunset Chociaż region ten najbardziej słynie z obserwacji ptactwa, park jest także oddanym członkiem sieci Natura 2000. Park krajobrazowy jest ważnym obszarem chronionym znajdującym się w dolnym odcinku Doliny Warty oraz środkowym odcinku Odry. W pobliżu terenów podmokłych bujnie rozwija się roślinność, czyniąc ten obszar wartym odwiedzin w okresie wiosennym i letnim.

Obszar Ujścia Warty jest także regionem o wielkim znaczeniu kulturowym i historycznym. O tereny te walczyło niegdyś wiele królestw, w tym Zakon Rycerski Św. Jana oraz Prusy z królem Fryderykiem Wielkim na czele. Ostatecznie w XVIII w. Fryderyk Wielki został uwięziony w twierdzy kostrzyńskiej.

W ostatnich latach park został odnowiony, by stać się bardziej przyjaznym turystom. Skonstruowano duże, ekologiczne wieże i obszary obserwacyjne, umożliwiające odwiedzającym „zbliżenie się” do miejsc akcji. Planiści i budowniczy podjęli odpowiednie środki ostrożności, by nie zakłócać życia fauny i flory, tym samym czyniąc pobyt w tym miejscu przyjemniejszym dla wszystkich.

Ponieważ do parku można łatwo dotrzeć koleją, a znajduje się on zaledwie 70 km od Berlina, podjęto działania na rzecz utrzymania jego popularności, ale także zachowania niezmienionej atmosfery niezmąconego spokoju służącej odprężeniu.

Co oferuje park:

  • Wiosną: ptaki prezentujące kolorowe upierzenie podczas godów,
  • Latem: fantastyczna roślinność porastająca tereny trawiaste,
  • Jesienią: wycieczki w ramach Europejskich Dni Ptaków,
  • Zim: obserwacja ptaków migrujących oraz zimujących.

Atrakcje Rzeczpospolitej Ptasiej

  • Głosowanie w wyborach „Miss Krów” oraz „Ptaka Roku”,
  • Obchody święta Króla Fryderyka Wielkiego,
  • Relaks przy łagodnym nurcie rzeki.
Ostatnia aktualizacja: 01/07/2011 | Początek strony