Navigācijas ceļš

Kuldīga (Latvija)

Traditional dancers © Kuldiga

Kurzemes (kādreizējās Kūrlandes) pilsētu Kuldīgu ar vecpilsētu Ventas senlejā dēvē par „Latvijas Venēciju”. Gar daudzu pilsētnieku namu sienām patiešām plūst upe.

Pašvaldības vīzija ir padarīt Kuldīgas vecpilsētu par nozīmīgu starptautisku tūrisma galamērķi, kura spētu piesaistīt daudz tūristu, līdz ar to dodot ieguldījumu ilgtspējīgā pilsētas attīstībā.

Kuldīga var saistīt tūristus gan ar vēsturisko un kultūras mantojumu, gan arī Ventu — vienu no lielākajām un gleznainākajām Latvijas upēm. Ventas rumba ir Eiropā platākais ūdenskritums (240 m). Ar to saistās daudzas leģendas un vēsturiski notikumi. Pateicoties hercoga Jēkaba izgudrotajām ierīcēm zivju ķeršanai Ventas ūdenskritumā, Kuldīga bija izslavēta kā „vieta, kur lašus ķer gaisā”. Lidojošo zivju demonstrējumi (laši, kas lec pāri Ventas ūdenskritumam) uz pilsētu vilina apmeklētājus pavasarī.

Alekšupītes ūdenskritums (4,5 m) ir augstākais Latvijas ūdenskritums. 17. gadsimtā uz tā uzbūvēja aizsprostu, kas darbināja pirmo Kurzemes papīrfabriku.

Kuldīga vēsturiskais un arhitektūras mantojums ir labi saglabājies. Parkā netālu no Kuldīgas rajona muzeja līdz šai dienai aplūkojamas vācu bruņinieku 1242. gadā būvētās pirmās Kuldīgas pils mūra daļas un pagrabs. Turpat atradās arī hercoga Jēkaba pils (nopostīta 1701. gadā). Mūsdienās šeit ierīkots skulptūru parks.

1874. gadā celtais senais ķieģeļu tilts pāri Ventai ir viens no garākajiem šāda veida tiltiem Eiropā. Tiltu uzbūvēja atbilstīgi 19. gadsimta ceļu būves standartam (500 pēdu garu un 26 pēdas platu), lai pa to līdzās garām varētu pabraukt divas karietes.

Unikāls ir Kuldīgas viduslaiku vēsturiskais centrs Alekšupītes krastos. Šī pilsētas daļa tapusi kā Kuldīgas pils priekšpilsēta, un celtņu ansamblis Alekšupītes krastos ir vienīgais šāda veida ansamblis, kas Baltijas valstīs saglabājies kopš 17.–18. gadsimta.

View of Kuldiga © Kuldiga

Sv. Katrīnas baznīca sākotnēji celta 1252. gadā. Vēlāk to pārbūvēja no jauna ar barokāliem koka altārgriezumiem. Šajā baznīcā ir kristīts hercogs Jēkabs, kurš tajā vēlāk arī laulājies ar Brandenburgas princesi Luīzu Šarloti. Baznīca nosaukta pilsētas aizgādnes Sv. Katrīnas vārdā.

Vecais rātsnams ir būvēts 17. gadsimtā. Ēkas pagrabs bijis pirmais Kuldīgas cietums. Senākā koka ēka Kurzemē, kas atrodas netālu no pilsētas laukuma Alekšupītes krastos, ir būvēta 1670. gadā.

Pilsētas laukums jau izsenis bijis pulcēšanās vieta. Tradicionālais kultūras mantojums ir Kuldīgas ikdienas dzīves sastāvdaļa — pilsētā notiek audēju izstādes, tradicionālu tautas svētku svinēšana un arī mūsdienīgāki pasākumi, piemēram, ikgadējās skriešanās sacensības pa Alekšupīti un kailo skrējiens pāri Ventas vēsturiskajam tiltam Jāņu naktī.

Kuldīgas dome pilsētas vēsturiskajā centrā vēlas izveidot „dzīvu muzeju”, nodrošinot:

  • kultūras mantojuma restaurēšanu un spodrināšanu, rosinot šajā procesā piedalīties arī tūristus un saskaņojot kultūras tūrisma un dabas tūrisma resursus;
  • kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus;
  • pasākumus pilsētas iekļaušanai UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā;
  • vides un ainavas aizsardzību un izmantošanu izglītības darbā.

Kuldīgā īsteno vairākus ES līdzfinansētus projektus, piemēram, projektu „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā „Ventas ieleja” (NATURA 2000) un velotransporta infrastruktūras attīstību Kurzemes rajonā, ieviešot arī GPS sistēmu. Šajos projektos paredzēts atjaunot senu sarkano ķieģeļu tiltu pāri Ventai un gājēju celiņus uz Ventas krācēm un pilsētas centru.

Kuldīga (Latvija) pdf - 277 KB [277 KB] English (en)

Pēdējā atjaunināšana: 01/07/2011 | Lapas sākums