Cosán nascleanúna

Rinn Mhuintir Bháire (Éire)

Agus siúlóid á dhéanamh ar Shlí Mhuintir Bháire, a cruthaíodh le déanaí, tá sé éasca na seantailte fíor-áille a fheiceáil. Cuimsíonn an bealach garbhchnoic ísle agus imeallbhord aillte aoibhinn agus conairí ann a théann thart timpeall na rinne go léir. Tá an bealach iomlán 88 gciliméadar ar fhad agus tógann sé timpeall 4 lá chun an turas a chríochnú. Tá conairí lúibe níos giorra ann freisin atá dírithe ar réigiúin shonracha den bhealach.

Tá láithreáin agus leachtanna ann, ar nós Bhaois Thiarna na Bandan agus dúnfoirt Ghleann Locha, na mBánta Buí agus Bhraichlis, ar féidir le daoine móra seandálaíochta cuairt a thabhairt orthu. Is féidir iad seo a rochtain go héasca ón gconair lúibe agus tá turais threoraithe curtha ar fáil don chuid is mó díobh.

Tá machaire gailf 18 bpoll suite i mbaile Bheanntraí freisin agus bíonn babhláil bóthair, spórt traidisiúnta ó Iarthar Chorcaí, ar siúl in áiteanna éagsúla timpeall na rinne.

Cén fáth go bhfuil Rinn Mhuintir Bháire Speisialta?

Boats at Sheep's head Peninsula  Cuirtear cuid de na traidisiúin is fearr in Éirinn ar fáil sa rinn uathúil seo. Músclaíonn Féile Cheol Aireagail Iarthar Chorcaí agus Máistrí an Traidisiúin cuimhní ceoil ó na blianta atá imithe thart agus réigiún bríomhar a bhíonn ann le linn an tsamhraidh nuair a bhíonn féilte ar siúl sna sráidbhailte go léir

Ar an gcéad Aoine de gach mí (gach Aoine sa samhradh), bíonn Aonach ann i mBeanntraí, margadh spreagúil a freastalaíonn ar mhuintir na háite agus ar chuairteoirí araon.

Ní fiú turas a thabhairt ar Rinn Mhuintir Bháire gan bualadh isteach chuig na tithe tábhairne agus na bialanna ann. Tá clú agus cáil ar Éirinn as a gcuid beoracha ardchaighdeáin agus is deis caillte é mura n-óltar pionta nó dhó sna tithe tábhairne go léir.

Cén fáth gur áit inbhuanaithe í?

Sa bhliain 2006, ainmníodh Rinn Mhuintir Bháire freisin mar Limistéar faoi Chosaint Speisialta de bharr na n-éan neamhchoitianta atá ann, an cág agus an fabhcún gorm. Sampla ar leith í an réigiún de chaomhnú fiadhúlra de bharr beart den sórt seo thuas.

Agus méadú ag teacht i spéis na ndaoine sa réigiún le linn na 20 bliain anuas, chuir tionscadail forbartha an chomhphobail béim ar an bhforbairt inbhuanaithe, a chuireann meas ar an gcomhshaol, ar a mhuintir féin, a gcultúr agus a stair. ‘Is éard atá i gceist ná an rinn a chur i láthair i slí a mhéadaíonn líon na gcuairteoirí agus léirthuiscint a bheith ann don chomhshaol ag an am céanna.

Cad atá le feiceáil:

  • San Earrach: Fiúise ag bláthú ina hiomlán le taobh na mbealach
  • Sa Samhradh: Féilte bríomhara ag ceiliúradh traidisiúnta áitiúla
  • San Fhómhar: Tonnta cumhachtacha ag briseadh in aghaidh charraigeacha an chósta
  • Sa Gheimhreadh: Tithe tábhairne meallacachta atá dubh le daoine

Buaicphointí Rinn Mhuintir Bháire:

  • Cluiche gailf 18 bpoll a imirt i bparthas nach bhfuil aon áit inchurtha leis
  • Pióg an aoire a ithe agus pionta beorach, atá déanta go háitiúil, a ól in éineacht léi
  • Oíche shochar shuaimhneach a chaitheamh i lóistín in aois breis agus céad bliain
  • Dul ag iascaireacht ar imeall álainn an chósta
Nuashonrú is déanaí: 01/07/2011 | Barr