Cosán nascleanúna

Ceantar Chloich na Coillte (Éire)

Entrance to Clonakilty District © Clonakilty Distric

Suite in Iar-Dheisceart na hÉireann ar an gcósta, síneann Ceantar Chloich na Coillte siar ó Ros Ó gCairbre in Iarthar an Cheantair agus soir go Cúirt Mhic Shéafraidh lena n-áirítear Tigh Molaige, Baile an Bhuitléaraigh, Barraí Rua, Lios Leamháin, Béal na Scairte, Ard Ó bhFicheallaig, Ráth an Bharraigh, An Ros Mór agus mol an cheantair, Baile Chloich na Coillte.

Tá thart ar 3,500 daoine ina gcónaí sa Cheantar agus tá níos mó ná 4,000 leaba faofa ar fáil do thurasóirí thar raon iomlán na cóiríochta (ní raibh ach 400 acu ann i 1996).

Tá raon iomlán seirbhísí turasóireachta ar fáil i gCeantar Chloich na Coillte lena n-áirítear bainc, eaglaisí, leigheas, siopadóireacht, tacsaithe, fruiliú gluaisteán agus bád, treoraithe, spá sláinte, pictiúrlann agus amharclann. Ina theannta sin, tá flúirse gníomhaíochtaí ar muir agus ar tír, seisiúin cheoil agus táirgí áitiúla úra; áirítear orthu siúd 20 Suíomh Oidhreachta; 10 nGailearaí / gCeardlann; 50 Teach Tábhairne & Beár; 10 gCosán Siúil; 10 Pointe Iascaireachta; 2 Ghalfchúrsa; 2 Ionad Eachaíochta; 50 Bialann; Cluichí Cogaidh; Lámhaigh Léasair; Scoileanna Tonnmharcaíochta; Slatiascaireacht Mhara; Faire Deilfeanna agus Míolta Móra; Gairdíní agus Bádóireacht. Cuirtear na seirbhísí seo uile i láthair ar an láithreán gréasáin www.clonakilty.ie.

Tá go leor taitneamhachtaí aiceanta arbh féidir teacht orthu go héasca.

Áirítear orthu siúd na Seacht gCeanna agus Cosáin Chloich na Coillte. Is féidir dul ag rothaíocht sa cheantar agus rothair ar fáil ar cíos ar bhonn laethúil. Déantar freastal maith ar ghalf le galfchúrsaí uathúla agus is ceantar foirfe é freisin do shlatiascairí le flúirse iascaireachta locha, abhann, chladaigh agus mara. Tá faisnéis don chuairteoir ar chuid mhaith de na saoráidí áitiúla sa leabhrán ‘50 Ways To Enjoy Clonakilty’ ón gCumann Tráchtála.

Bíonn féilte ealaíon ar siúl go minic i gCeantar Chloich na Coillte. Is ceantar Spiller's Lane i gcroílár Bhaile Chloich na Coillte a bhfuil mórán siopaí Ealaíon agus Ceirdeanna lonnaithe ann agus is díol mórspéise é. Tá roinnt dánlann agus ceardlann sa cheantar fosta. Tá Margadh na bhFeirmeoirí ar Chnoc Mhic Curtáin ina dhíol mórspéise freisin do thurasóirí agus do mhuintir na háite araon. Tá réimse táirgí éagsúla ar díol ann idir iasc ón cheantar, chineálacha aráin, cháis agus déantúsáin áitiúla ealaíon agus cheirdeanna.

Is féidir Gaeilge a úsáid sna siopaí agus sna beáir ar fud Cheantar Chloich na Coillte. Bíonn damhsa agus ceol ar an sean-nós ar fáil agus is minic a bhíonn seanchaí ann le miotais agus seanchas a insint do na turasóirí.

Tá an-rath ar obair Choiste na mBailte Slachtmhara i gCloich na Coillte agus feabhsúchán mór déanta thar na blianta ar chaomhnú/ fheabhsúchán tírdhreacha. Tá cuid mhaith bonn óir buaite ag Cloich na Coillte agus ag Ráth an Bharraigh le blianta beaga anuas agus ghnóthaigh Cloich na Coillte an dámhachtain fhoriomlán i 1999. Léiríonn sé seo an obair atá déanta ag an ngrúpa pobail seo a raibh ról lárnach aige freisin i ngnóthachan dámhachtainí idirnáisiúnta ar nós Entente Florale, Náisiúin faoi Bhláth (Nations in Bloom) (An tSín), Pobail faoi Bhláth (Communities in Bloom)(An Ceanada), LivCom (Pobail Bheo Bheathacha agus Mórtas Cine is Ceantair) (Liveable Communities and Pride of Place). Tá Grúpa um Laghdú Carbón an-ghníomhach (Cloich na Coillte Inbhuanaithe) (Sustainable Clonakilty) ag obair sa phobail. Is de bhua iarrachtaí an Choiste Chóir-Thrádála amháin a roghnaíodh Baile Chloich na Coillte mar Bhaile Cóir-Thrádála, an chéad bhaile den tír lena ghnóthú.

Ó thaobh táirgí cultúir agus oidhreachta de, is samplaí den scoth Iarsmalann Iarthair Chorcaí, Aonad Michael Collins (tírghráthóir agus réabhlóidí agus ceannfort i gCogadh na Saoirse) agus Sráidbhaile Iarnród Mionsamhla Iarthair Chorcaí. Is díol mórspéise do thurasóirí dealbh lánmhéide Michael Collins atá suite i gCearnóg Emmet (áit a raibh cónaí air tráth dá shaol) agus a nocht an t-aisteoir Liam Neeson. Tá athdhéanamh cruach dosmálta lánmhéide den ghluaisteán Model T Ford le feiceáil i mBéal na Scairte in ómós do Henry Ford a rugadh ann. Bronnadh an dámhachtain Europa Nostra ar leabharlann Chloich na Coillte. Tá ionad pobail agus amharclann á mbeartú. Insíonn na cumainn staire áitiúla saolta an iliomaid phearsa staire a raibh baint acu leis an gceantar. Tá Cumann Turasóireachta Cheantar Chloiche na gCoillte ina shampla maith de líonrú solathraithe táirgí turasóireachta. Tá ionadaithe sa Chumann ó gach earnáil phobail, ní uathu siúd amháin a bhfuil leas díreach acu sa turasóireacht. Ceadaítear dá réir do gach ball smaointe a chur ar aghaidh agus ionchur i dtionscadail ionas gur féidir leis an bpobal i gcoitinne seilbh a ghlacadh ar an táirge turasóireachta atá ag forbairt. Tá ionadaí earnála go háirithe sa Chumann a bhfuil curam leasa na solathraithe sin atá taobh amuigh de theorainneacha an bhaile acu. Eagrófar tuilleadh turas/saoirí láneagraithe chun an leas sin a chur chun cinn as seo amach.

Is samplaí iad forbairt na Seacht gCeanna agus forbairt Chosáin Chloich na Coillte de bhealaí chun béim a leagan ar an oidhreacht tuaithe, nadúrtha agus cultúir mar shócmhainn agus iad a chaomhnú dá thairbhe. Tá tuiscint an phobail ar na luacha seo á feiceáil freisin i gcaomhnú thalamh riascach an cheantair mar thearmann don fhiadhúlra.

Ó thaobh tionscnamh forbartha turasóireachta inbhuanaithe de, is sampla den scoth an Sráidbhaile Iarnróid Mhionsamhla. Forbraíodh é ar láithreán a gabhadh ón bhfarraige agus a bhí in úsáid mar ionad dumpála bruscair. Léiríonn an líon ardaithe cuairteoirí gach bliain fadbhreathnaitheacht dá raibh baint acu lena thógáil ina dhíol mórspéise den scoth. Déanta na fírinne, de thoradh ar an rath atá leis, tá tionscadal seachthairbhe an ‘Choo Choo Train’ ann a théann ón Sráidbhaile Iarnróid Mhionsamhla isteach i mBaile Chloich na gCoillte agus sna ceantair fhorimeallacha, (croitheann muintir na háite go cairdiúil nuair a fheiceann siad cuairteoirí ar bord). Is samplaí eile an t-aonad Michael Collins/Páirc Oidhreachta Airgidín agus athchóiriú ar Lios Na gCon, lios ón 10ú céad. Is é an lios an t-aon cheann den chineál in Éirinn a athchóiríodh ar a bhunshuíomh. Is samplaí eile Cosán na hAbhann agus Gairdín na mBláthanna Fiáine.

Tá mí Dheireadh Fómhair roghnaithe ag Ceantar Chloich an gCoillte le haghaidh imeachtaí speisialta ar nós na Féile do Dhaoine Os Cionn 50 Bliain. Is le Railí Iarthair Chorcaí i lár mhí an Mhárta a chuirtear tús le hiarrachtaí Cheantar Chloich na gCoillte an séasúr a fhadú.

Ina theannta sin, ghnóthaigh Norma Walsh and Phil Beechinor, beirt bhall Leapa is Bhricfeasta de Cheantar Chloich na gCoillte Dámhachtain Fáilte shuaitheanta de chuid Fáilte Éireann in 2004 agus 2005 faoi seach.

Ceantar Chloich na Coillte (Éire)

Nuashonrú is déanaí: 01/07/2011 | Barr