Cosán nascleanúna

Cairlinn agus Cuaille (Éire)

Knights in armour © Carlingford

Finscéalta, scéalta miotaseolaíochta agus scéalta béaloidis atá i ndán don chuairteoir atá ar a thaisteal go Cairlinn, ar chósta thoir na hÉireann. Tá sé suite go foirfe le haghaidh cuairte gairide, gan idir í agus Béal Feirste agus Baile Átha Cliath ach turas uair an chloig de thiomáint. Ag tabhairt a áilleacht san áireamh, áfach, níor chóir go mbeadh cúrsaí ama mar shrian ar an chuairteoir. Tá iomrá ar an áit mar gheall ar a Loch, a dtugann a cúlra fhairsing ar Shliabh Feá - an sliabh is airde i gContae Lú – tarraingteacht nádúrtha gan sárú dó.

Draíocht Chairlinn

Tá deis ag cuairteoirí cuairt a thabhairt ar thuamaí neoiliteacha ar nós Dolmain Phroilíg agus tuama cúirte Chluainte Gabhra, siúl i rian chosa Chú Chulainn na bhfinscéalta, eolas a chur ar lonnaíocht na Lochlannach agus ar dhaingean na Normannach – a gcuireann le mealltacht an oileáin draíochta seo.

Tá an ceantar máguaird lán de scéalta miotaseolaíochta agus d’fhinscéalta- ó na Ceiltigh go mórscéalta na tíre agus an scéal eipice An Táin Bó Cuailnge (the cattle caid of Cooley): tá an fáthach Éireannach Fionn Mac Cumhaill sínte ar thaobh Shliabh Feá agus a chosa ina luí i Loch Cairlinn; creidtear go bhfuil sé de chumas draíochta ag Cnoc na Sióg carranna atá páirceáilte a tharraingt anuas a fhánaí.

Níos mó ná baile – is eispéireas é

Bunaíodh Cairlinn mar lonnaíocht Lochlannach agus tá a ainm féin - Carlin Fjord (b’ionann Fjord agus cuan ag na Lochlannach)) bunaithe ar stair na Lochlannach. Tá sé liostaithe chomh maith mar Bhaile Oidhreachta Meánaoiseach – baile ina bhfuil níos mó foirgneamh stairiúil ná mar atá i mbaile ar bith eile in Éireann atá ar chomh-mhéid leis. Tá mórbhallaí an bhaile fós ann, chomh maith le fothracha mainistreach agus foirgneamh cathartha, an rud is tábhachtaí ar fad, - agus rud atá fíor annamh in Éirinn.

Gníomhaíochtaí faoin spéir

Fisherman on Irish coast © Clonakilty District

Is iarsmalann fhíorúil faoin aer d’Éirinn na meánaoiseanna é Baile Chairlinn, ina mbíonn gníomhaíochtaí eachtraíochta éagsúla ar fáil do thurasóirí, lena n-airítear seoltóireacht, iascaireacht, ceardlanna péintéireachta, gailf, cóireálacha scéimhe, marcaíocht capall, siopadóireacht dearthóra, fairtheoireacht éan, rothaíocht agus turais treoraithe siúlóide. Cuireann Cairlinn ceardlann potaireachta ar fáil fiú, agus ceardlanna ceoil traidisiúnta agus réimse de chúrsaí cócaireachta a theagasctar le húsáid torthaí áitiúla agus oideas traidisiúnta.

Chomh maith leis sin tá ardleibhéal nuálaíochta ag baint le tionscal na turasóireachta sa cheantar – bíonn an t-ionad gníomhaíochta de shíor ag dul chun cinn agus ag cur le héagsúlacht réimse a dtáirgí agus é ag baint leas as an dúlra nádúrtha agus as ábhair inbhuanaithe a oiread agus is féidir.

Tá réimse iomlán de sheirbhísí don chuairteoir i gCuaille, lena n-áirítear bainc, eaglais, seirbhísí leighis, siopadóireacht, tacsaí agus báid ar cíos, mar aon le siúlóidí treoraithe agus leis an Ionad Oidhreachta. Chomh maith leis sin tá raidhse d’imeachtaí ar tír agus ar muir, lena n-áirítear boghdóireacht, cadhcáil, tógáil raftaí, zipsreanga, marcaíocht capall, iascaireacht, seoltóireacht, fálróid agus gailf. Tá dhá ionad fálróide a chuireann fálróid lae ar fáil, agus lón ar shléibhte Cuaille san áireamh.

Ceantar Máguaird

Is fiú chomh maith cuairt a thabhairt ar na bailte in aice láimhe, Ó Méith, An Grianfort, agus Gleann na bhFiach. Suite ar fhánaí iarthar shliabh Clermont, is sráidbhaile dheas chiúin í Gleann na bhFiacha agus tá a príomhnithe is mó spéise do thurasóirí ciliméadar amháin taobh amuigh di: páirc foraoise agus ionad fálróide agus eachaíochta. Tá radhairc bhreátha ar Loch Cairlinn agus ar Shliabh Feá le feiceáil ó shráidbhaile An Ghrianfoirt.

Féilire Imeachtaí

Bíonn féilire iomlán d’imeachtaí inbhuanaithe ar siúl sa cheantar, lena n-áirítear ceolchoirmeacha rialta in Ionad Oidhreachta na Tríonóide Naofa (Holy Trinity Heritage Centre), féile Ghael-Mheiriceánach a tosaíodh le déanaí, Ceol Carilinn, Scoil Gheimhridh Éireannach traidisiúnta (Feabhra), agus aonach ceirdearraí agus bia na Nollag mar a gceolann páistí áitiúla carúil Nollag.

Spreagann féilte na háite atá bunaithe ar na scéalta miotaseolaíochta agus finscéalaíochta cuairteoirí chun páirt a ghlacadh dtraidisiúin na háite.

  • ‘Éin ar an mBá’’Birds on the Bay’ (Feabhra/Márta) lena n-áirítear siúlóidí agus cainteanna ar fhiadhúlra an cheantair; rud a mhúsclaíonn feasacht ar oidhreacht dhúlra na háite.
  • Cuireann An Fhéile Oisrí (deireadh Lúnasa) Cairlinn chun cinn mar cheann scríbe do bhia, agus díríonn sí ar bhia mara úr na háite le linn Lá an tSeabhdair atá mar bhuaicphointe an imeachta.
  • Baineann Féile Siúlóide na Tána (The Táin Walking Festival) (Marta) leis an bhfinscéal a chuireann síos ar an iarracht a rinne Maedhb, Banríon Chonnacht, chun an Donn Cuailgne a ghoid agus ar eachtraí Chú Chulainn, laoch Uladh, chun an Donn agus Ulaidh a chosaint ar a hairm. Sraith siúlóidí agus bealaí rothaíochta atá san fhéile.
  • Is taispeántas é Taispeántas Seanré Chuaille, (Cooley Vintage Show) de líon ollmhór d'innealra feirme seanré a thagann le chéile ar leithinis Chuaille le hiarracht a dhéanamh chun curiarracht an domhain a shárú.
  • Ritear Trí-atlan Dhúshlán Cairlinn (The Carlingford Challenge) thar shliabh, thar mhuir agus thar bhóithre le rothaíocht, le snámh agus le rith agus is ar son carthanachta a eagraítear í. Tá mór-éileamh air mar imeacht agus meallann sé na sluaite.
  • Is comórtas iomána é an Poc Fada (Lúnasa).

Cairlinn agus Cuaille (Éire)

Nuashonrú is déanaí: 01/07/2011 | Barr