Sökväg

2013 – Tillgänglig turism

Tillgänglig turism var temat för 2013 års Edentävling.

De prisbelönta resmålen utmärkte sig genom att de hade satsat på tillgänglighet för alla turister oberoende av specialbehov, funktionsnedsättningar och ålder.

Juryn tittade framför allt på följande fem tillgänglighetsaspekter:

  • Är resmålet fritt från hinder (infrastruktur och utrustning)?
  • Kan resmålet nås med transportmedel som lämpar sig för alla användare?
  • Är tjänsterna av hög kvalitet och tillhandahålls de av utbildad personal?
  • Är aktiviteter och attraktioner utformade så att alla kan delta?
  • Kan alla ta till sig informationen från reklam, bokningssystem, webbplatser och tjänster?

Resmålen måste dessutom uppfylla Edenprojektets allmänna kriterier, dvs. resmålen ska

  • vara lite ovanliga och mindre kända (jämfört med det nationella genomsnittet)
  • sköta sitt utbud på ett sätt som säkerställer social, kulturell och miljömässig hållbarhet
  • förvaltas genom partnerskap mellan myndigheterna och alla som berörs av turismen på plats och i närområdet
  • ha tagit fram eller förbereda en marknadsföringsstruktur och en klar strategi för utveckling av hållbar turism.

Kommissionen började samla in förslag i mars 2012. De deltagande länderna valde ut de bästa resmålen bland kandidaterna, och vinnarna tog sedan emot sina pris vid en ceremoni i Bryssel den 12 november 2013.

Vill du veta mer?

För mer information kan du kontakta de olika ländernas projektansvariga English (en) .

Prisbelönta turistmål

 

Senaste uppdatering: 19/11/2013 | Till början