Navigacijska pot

2013 – Dostopni turizem

Tema natečaja EDEN 2013 je bila dostopni turizem.

Nagrajeni turistični kraji za leto 2013 so v svoji turistični ponudbi upoštevali dostopnost kraja in dejavnosti za turiste, in sicer ne glede na njihove posebne potrebe, invalidnost in starost.

Žirija je pri prijavljenih krajih ocenjevala pet glavnih vidikov dostopnosti turistične ponudbe:

  • v kraju ni fizičnih ovir, ki bi omejevale gibanje (infrastruktura in objekti)
  • do kraja je mogoče priti s prometnimi sredstvi, ki so primerna za vse uporabnike
  • storitve so visoke kakovosti, opravljajo jih kvalificirani zaposleni
  • dejavnosti, razstave, zanimivosti so dostopne vsem
  • sistem trženja in rezervacij, spletišča in storitve omogočajo splošno dostopnost informacij

Poleg teh so morali kraji izpolnjevati še splošne kriterije natečaja EDEN:

  • so „netradicionalna‟ turistična destinacija z manjšim številom obiskovalcev (v primerjavi z državnim povprečjem) 
  • v svoji turistični ponudbi upoštevajo družbeno, kulturno in okoljsko vzdržnost 
  • turistične dejavnosti organizirajo v partnerstvu med javnimi organi in vsemi ponudniki dejavnosti v kraju in okolici
  • imajo ali pripravljajo strukturo trženja in jasno strategijo razvoja trajnostnega turizma

Evropska komisija je razpis natečaja objavila marca 2012. Sodelujoče države so med prijavljenimi kraji izbrale destinacije odličnosti, uradna razglasitev nagrajencev pa je bila 12. novembra v Bruslju.

Kontaktni podatki

Podatki o vodjih natečaja v posameznih državah: vodja natečaja English (en) .

Nagrajeni turistični kraji

 

Zadnja sprememba: 19/11/2013 | Na vrh