Ścieżka nawigacji

2013 r. – Turystyka dostępna dla osób niepełnosprawnych

Tematem konkursu EDEN na modelowe ośrodki turystyczne w 2013 r. była „Turystyka dostępna dla osób niepełnosprawnych”.

Ośrodki nagrodzone w 2013 r. przygotowały swoją ofertę w oparciu o kryterium dostępności dla wszystkich turystów, bez względu na ich szczególne potrzeby, ograniczenia, niepełnosprawność lub wiek.

Jurorzy konkursu przyznawali nagrody przede wszystkim na podstawie pięciu głównych aspektów dostępności:

  • ośrodek jest pozbawiony barier (zarówno na poziomie infrastruktury, jak i wyposażenia),
  • do ośrodka można się dostać środkami transportu dostosowanymi do potrzeb wszystkich użytkowników,
  • oferowane usługi są wysokiej jakości, a personel jest odpowiednio przeszkolony,
  • organizowane działania, wystawy i inne atrakcje są dostępne dla wszystkich,
  • materiały reklamowe, systemy rezerwacji oraz strony i serwisy internetowe przedstawiają informacje w sposób dostępny dla wszystkich.

Oprócz tego ośrodki turystyczne musiały również spełnić ogólne kryteria konkursu EDEN:

  • nie mogły należeć do grupy tradycyjnie odwiedzanych miejsc – liczba odwiedzających je turystów musiała być niska w porównaniu ze średnią krajową, 
  • musiały zarządzać swoją ofertą turystyczną z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju pod względem społecznym, kulturowym i środowiskowym, 
  • powinny być zarządzane przez partnerstwo między instytucjami publicznymi a podmiotami działającymi w sektorze turystyki na danym obszarze,
  • powinny wprowadzić strukturę zarządzania w zakresie marketingu i mieć zdefiniowaną strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki (lub prowadzić prace nad przygotowaniem takiej struktury i strategii).

Komisja opublikowała zaproszenie do składania wniosków w marcu 2012 r. Zwycięzców spośród kandydujących ośrodków turystycznych wyłoniły kraje uczestniczące w konkursie. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 12 listopada 2013 r. w Brukseli.

Kontakt

Dane kontaktowe urzędników, którzy przeprowadzali konkurs w poszczególnych krajach, są dostępne na stronie Kto organizuje konkurs English (en) .

Nagrodzone ośrodki turystyczne

 

Ostatnia aktualizacja: 19/11/2013 | Początek strony