Cosán nascleanúna

2013 - Turasóireacht sorochtana

Ba í "Turasóireacht sorochtana" an téama do chomórtas EDEN 2013.

Bhunaigh na cinn scríbe ar bronnadh duais orthu in 2013 a dtairiscint turasóireachta ar sho-rochtaineacht do thurasóirí beag beann ar a riachtanais speisialta, na srianta atá orthu, a míchumais nó a n-aois.

Chun na buaiteoirí a roghnú tugadh san áireamh go háirthe cúig phríomhghné den tso‑rochtaineacht:

  • an ceann scríbe a bheith saor ó bhacainní (infreastruchtúr agus saoráidí);
  • rochtain a bheith ar an gceann scríbe trí mhodhanna iompair a oireann do gach úsáideoir;
  • na seirbhísí a sholáthraítear a bheith d'ardcháilíocht agus á soláthar ag foireann oilte;
  • gur féidir le gach duine bheith rannpháirteach sna gníomhaíochtaí, sna taispeántais, agus sna nithe is díol spéise do thurasóirí;
  • faisnéis a bhfuil teacht ag gach duine uirthi bheith á soláthar tríd an margaíocht, na córais áirithinte, na suíomhanna gréasáin agus na seirbhísí.

Sa bhreis air sin, níor mhór do chinn scríbe critéir ghinearálta EDEN do chinn scríbe a chomhlíonadh:

  • bheith "neamhthraidisiúnta", agus líon íseal cuairteoirí ag teacht chucu (i gcomparáid leis an meán náisiúnta); 
  • a dtairiscint turasóireachta féin a bhainistiú i gcaoi a gcinntíonn inbhuanaitheacht shóisialta, chultúrtha agus chomhshaoil; 
  • bheith á mbainistiú ag comhpháirtíocht idir na húdaráis phoiblí agus gach dream eile a bhfuil baint aige le turasóireacht sa cheantar sin agus sa cheantar máguaird;
  • struchtúr bainistithe margaíochta agus straitéis shainithe d'fhorbairt turasóireachta inbhuanaithe a bheith i bhfeidhm nó á n-ullmhú acu.

Sheol an Coimisiún an glao ar thograí i Márta 2012. Roghnaigh na tíortha rannpháirteacha na cinn scríbe a bhuaigh as measc na n‑iarrthóirí agus bronnadh duaiseanna ar na buaiteoirí sin sa Bhruiséil an 12 Samhain 2013.

Teagmhálacha

Tá ainmneacha teagmhála do na hOifigigh Tionscadail Náisiúnta a bhainistigh an comórtas sna tíortha éagsúla ar fáil ag Oifigeach Tionscadail English (en) .

Cinn scríbe a fuair duaiseanna

 

Nuashonrú is déanaí: 19/11/2013 | Barr