Navigatsioonitee

2013 – Ligipääsetav turism

2013. aastal oli EDENi konkursi teemaks „Ligipääsetav turism”.

2013. aastal auhinnati sihtkohti, mis on ligipääsetavad kõigile külastajatele, olenemata nende erivajadustest, piirangutest, puudest või vanusest.

Auhinna määramisel võeti eelkõige arvesse ligipääsetavuse viit põhiaspekti:

  • sihtkoha infrastruktuur ja rajatised on takistustevabad
  • sihtkoht on ligipääsetav transpordivahenditega, mis sobivad kõigile kasutajatele
  • pakutavad teenused on kvaliteetsed ja neid osutab koolitatud personal
  • tegevusest saavad osa võtta kõik ning eksponaadid ja atraktsioonid on kõigile ligipääsetavad
  • turustamisel, broneerimissüsteemides, veebisaitidel ja muude teenuste raames pakutav teave on kõigile kättesaadav.

Peale selle pidid sihtkohad vastama ka EDENi sihtkohtadele esitatavatele üldistele tingimustele:

  • tegemist on nn mittetraditsioonilise paigaga, kus käib vähe külastajaid (riigi keskmisega võrreldes)  
  • turismiteenuseid pakutakse viisil, mis tagab sotsiaalse, kultuurilise ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse 
  • sihtkohta hallatakse ametiasutuste ja kõigi asjaomases piirkonnas või selle ümbruses turismiga tegelevate poolte koostöös
  • sihtkoha jaoks on olemas (või koostamisel) turundusjuhtimise struktuur ja säästva turismi arendamise strateegia.

Komisjon avaldas konkursikutse 2012. aasta märtsis. Osalevad riigid valisid kandidaatsihtkohtade hulgast võitjad, kelle ametlik autasustamine toimus 12. novembril Brüsselis.

Kontaktandmed

Konkursi korraldamise eest eri riikides vastutavad kontaktisikud: vt Projektijuht English (en) .

Auhinnatud sihtkohad

 

Viimati muudetud: 19/11/2013 | Üles