Διαδρομή πλοήγησης

2013 - Προσβάσιμος τουρισμός

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού EDEN ήταν ο "προσβάσιμος τουρισμός".

Οι προορισμοί που βραβεύθηκαν το 2013 στήριζαν τις υπηρεσίες τους στην ευκολία πρόσβασης για τους τουρίστες, ανεξάρτητα από ειδικές ανάγκες, αναπηρία ή ηλικία.

Για την απονομή των βραβείων ελήφθησαν ιδιαίτερα υπόψη πέντε βασικά κριτήρια προσβασιμότητας:

  • ο προορισμός να είναι χωρίς εμπόδια (υποδομή και εγκαταστάσεις),
  • ο προορισμός να είναι προσβάσιμος από μέσα μεταφοράς κατάλληλα για όλους,
  • οι προσφερόμενες υπηρεσίες να είναι υψηλής ποιότητας και να παρέχονται από καταρτισμένο προσωπικό,
  • να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής/πρόσβασης όλων στις διάφορες δραστηριότητες, εκθέσεις, αξιοθέατα
  • η διαφήμιση, τα συστήματα κράτησης, οι ιστοσελίδες και οι διαδικτυακές υπηρεσίες να παρέχουν πληροφορίες προσβάσιμες από όλους.

Επιπλέον, οι προορισμοί έπρεπε να πληρούν τα γενικά κριτήρια των προορισμών EDEN, δηλαδή

  • να μην είναι "παραδοσιακοί τουριστικοί προορισμοί" και να έχουν μικρό αριθμό επισκεπτών (σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο),
  • να διαχειρίζονται τον τουρισμό τους με τρόπο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα από κοινωνική, πολιτισμική και περιβαλλοντική άποψη,
  • να διοικούνται με σύμπραξη μεταξύ των δημόσιων αρχών και όλων των εμπλεκομένων στον τουρισμό εντός της περιοχής και γύρω από αυτήν,
  • να διαθέτουν ήδη ή να έχουν ξεκινήσει να δημιουργούν φορέα διαχείρισης μάρκετινγκ και συγκεκριμένη στρατηγική για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2012. Οι συμμετέχουσες χώρες επέλεξαν μεταξύ των υποψηφίων προορισμών τους βραβευθέντες, ενώ οι νικητές έλαβαν επισήμως τα βραβεία τους στις Βρυξέλλες στις 12 Νοεμβρίου 2013.

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Τα ονόματα των εθνικών υπευθύνων του προγράμματος, οι οποίοι διαχειρίστηκαν τον διαγωνισμό στις διάφορες χώρες είναι διαθέσιμα εδώ English (en) .

Βραβευθέντες προορισμοί

 

Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2013 | Αρχή σελίδας