Ścieżka nawigacji

2011 – Turystyka i regeneracja terenu

Komisja Europejska, przy współpracy z krajami członkowskimi oraz państwami kandydującymi, ogłosiła konkurs, którego celem było wyłonienie modelowych ośrodków turystycznych Europy na rok 2011 zgodnie z tematem przewodnim „Turystyka i regeneracja terenu”.

W 2011 r. w konkursie wyłoniono miejsca, w których dokonano regeneracji terenów stanowiących lokalne dziedzictwo, a następnie stworzono z nich ośrodki turystyczne, które mają za zadanie stymulować szerzej pojętą regenerację danego regionu.

W marcu 2011 r. Komisja opublikowała zaproszenie do składania wniosków, a następnie kraje uczestniczące w konkursie wyłoniły spośród otrzymanych zgłoszeń po jednym nagrodzonym miejscu. Przedstawiciele zwycięskich ośrodków turystycznych otrzymali nagrody podczas uroczystej gali, która odbyła się 27 września 2011 r. w Brukseli.

Wszystkie nagrodzone ośrodki spełniają poniższe kryteria:

  • nie są to ośrodki „tradycyjne” (w porównaniu ze średnią w danym kraju ruch turystyczny jest tam „mały” lub „bardzo mały”)
  • oferta turystyczna zarządzana jest w sposób gwarantujący zrównoważony rozwój pod względem społecznym, kulturowym i środowiskowym
  • ośrodki prowadzone są w oparciu o współpracę władz publicznych odpowiedzialnych za zarządzanie danym obszarem turystycznym z lokalnymi podmiotami zajmującymi się turystyką (np. usługodawcami w branży turystycznej, społecznościami lokalnymi itp.). Dopuszcza się projekty prywatno-publiczne.

Każdy nagrodzony ośrodek otrzymał tytuł „Modelowego Ośrodka Turystycznego Europy 2011 w kategorii regeneracji terenu”.

Listę nazwisk krajowych koordynatorów projektu odpowiedzialnych za organizację konkursu w poszczególnych krajach znaleźć można na stronie Koordynator projektu English (en) .

Aby dowiedzieć się więcej na temat zaproszeń do składania wniosków oraz samego projektu, warto udać się na stronę DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, na której opublikowane zostały zaproszenia do składania wniosków.

 

Ostatnia aktualizacja: 29/07/2013 | Początek strony