Sökväg

2010 – Vattenturism

Kommissionen har tillsammans med medlemsländerna och kandidatländerna valt ”Vattenturism” som tema för 2010. De vinnande resmålen kommer att få utmärkelse som ”Eden-resmål för sitt hållbara utbud inom vattenturism”.

I år söker man turistmål som ligger vid kuster, sjöar eller vattendrag och som tar innovativa grepp i sitt utbud inom vattenturism på ett sätt som utvecklar en mer kvalitativ miljö, hanterar årstidsproblematiken och skapar en balans mot turistströmmarna till de mest berömda och välbesökta turistmålen.

Inbjudan att lämna förslag lanserades av kommissionen i februari och förslagen ska sändas in senast i mitten av april. Deltagande länder kommer sedan att ha tiden fram till maj 2010 på sig för att välja ut en vinnare bland de kandiderande resmålen. Vinnarna kommer att officiellt tilldelas utmärkelsen under hösten 2010.

Varje resmål måste uppfylla följande allmänna urvalskriterier för utmärkelsen:

  1. vara ”icke-traditionellt” (besökstäthet som är ”låg” eller ”mycket låg” i jämförelse med det nationella genomsnittet)
  2. i nationella eller regionala bestämmelser betecknas som turistmål vid kust, sjö eller vattendrag
  3. hantera sitt eget utbud av produkter för turister på ett sådant sätt att man säkerställer dess sociala, kulturella och miljömässiga hållbarhet och detta i partnerskap mellan de myndigheter som ansvarar för resmålet och alla dem som är engagerade i turismen i och omkring området (t.ex. leverantörer av turisttjänster, lokala samhällen)

Mer specifika kriterier kommer att fastställas av de deltagande länderna för att beakta de egna resmålens specifika särdrag.

Namnen på dem som är nationellt ansvariga för projektet i de olika länderna kommer att finnas tillgängliga på denna sida i juni.

Om du vill veta mera om det nya projektet kan du se vår inbjudan att lämna förslag som publicerats på GD Näringslivs webbplats.

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website)  
(National Observatory for Tourism)
Senaste uppdatering: 18/10/2012 | Till början