Navigačný riadok

2010 – Cestovným ruchom

Komisia si spoločne s členskými štátmi a kandidátskymi krajinami zvolila ako tému výnimočnosti na rok 2010 „Vodný cestovný ruch“. Víťazné destinácie budú odmenené titulom “„Destinácia EDEN s ponukou udržateľného vodného cestovného ruchu“.

Tento rok sa hľadajú prímorské turistické destinácie, ako aj destinácie v blízkosti jazier a riek, ktoré presadzujú inovačné prístupy k svojej ponuke vodného cestovného ruchu takým spôsobom, aby dosiahli kvalitnejšie životné prostredie, zvládli problém sezónnosti a prílev turistov z najznámejších, preľudnených turistických destinácií.

Komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov vo februári a návrhy je potrebné zaslať do polovice apríla. Zúčastnené krajiny potom budú musieť do mája 2010 vybrať z kandidátskych destinácií víťaznú destináciu. Víťazi budú oficiálne ocenení na jeseň 2010.

Každá destinácia musí rešpektovať nasledujúce všeobecné kritériá na udelenie ocenenia:

  1. Musí byť „netradičná“ (hustota návštevníkov v porovnaní s národným priemerom v rozmedzí „nízka“ až „veľmi nízka“)
  2. Musí byť na základe národných alebo regionálnych predpisov označená ako prímorská turistická destinácia, prípadne ako destinácia nachádzajúca sa v blízkosti jazera alebo rieky
  3. Musí riadiť svoju vlastnú ponuku cestovného ruchu spôsobom, ktorý zaistí jej sociálnu, kultúrnu a environmentálnu udržateľnosť a partnerstvo medzi orgánmi zodpovednými za riadenie destinácie a všetkými orgánmi zainteresovanými v cestovnom ruchu v danej oblasti a jej okolí (napr. poskytovatelia služieb cestovného ruchu, miestne spoločenstvá)

Konkrétnejšie kritériá budú stanovené na úrovni zúčastnených krajín, aby zohľadnili špecifické charakteristiky ich vlastných destinácií.

Kontaktné mená národných projektových pracovníkov , ktorí budú riadiť súťaž v rôznych krajinách, budú na tejto stránke k dispozícii v júni.

Aby ste sa o novom projekte dozvedeli viac, môžete si pozrieť našu výzvu na predkladanie návrhov, ktorá je zverejnená na internetovej stránke GR pre podnikanie a priemysel.

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website)  
(National Observatory for Tourism)
Posledná aktualizácia: 18/10/2012 | Na začiatok