Navigointipolku

2010 – Vesimatkailu

Euroopan komissio, jäsenvaltiot ja ehdokasvaltiot ovat valinneet vesimatkailun vuoden 2010 kilpailuteemaksi. Kilpailun voittajat saavat kunniamaininnan ”Kestävään vesimatkailuun erikoistunut eurooppalainen huippukohde”.

Tavoitteena on tuoda esille sellaisia merien, järvien ja jokien rannoilla sijaitsevia ja vesimatkailua uudistavia matkailukohteita, jotka kiinnittävät huomiota ympäristön laadun parantamiseen, selviytyvät sesonkivaihteluista ja tasapainottavat suosittujen ja ruuhkaisten matkailukohteiden matkailijavirtoja.

Ehdotukset Euroopan komission helmikuussa käynnistämään kilpailuun on lähetettävä kuluvan vuoden huhtikuun puoliväliin mennessä. Kilpailuun osallistuvat maat valitsevat suosikkikohteensa ensi vuoden toukokuun puoliväliin mennessä, ja voittajat palkitaan syksyllä vuonna 2010.

Jokaisen kilpailuun osallistuvan matkailukohteen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

  1. Kohteessa vierailee vähän tai erittäin vähän matkailijoita maan muihin matkailukohteisiin verrattuna.
  2. Meren, järven tai joen rannalla sijaitseva kohde on maakohtaisten tai alueellisten määräysten mukainen.
  3. Matkailutarjonta tukee kohteen yhteiskunnallisia ja kulttuuriarvoja ja säästää sen ympäristöä. Kohteen vastuuhenkilöt toimivat yhteistyössä ympäristöviranomaisten sekä alueen matkailupalveluiden tuottajien, paikallishallinnon edustajien ja muiden toimijoiden kanssa.

Kilpailuun osallistuville valtioille laaditaan matkailukohteita koskevat yksityiskohtaiset kriteerit.

Kilpailun maakohtaisten projektivirkailijoiden yhteystiedot julkaistaan tällä sivulla ensi kesäkuussa.

Saat lisätietoja yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston sivustosta.

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website)  
(National Observatory for Tourism)
Viimeisin päivitys: 18/10/2012 | Sivun alkuun