Διαδρομή πλοήγησης

2010 – Τουρισμός με βάση το υδάτινο στοιχείο

TΗ Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες, προσδιόρισαν ως θέμα αριστείας για το 2010 τον «τουρισμό με βάση το υδάτινο στοιχείο». Στους προορισμούς που θα αναδειχθούν νικητές θα απονεμηθεί το βραβείο του «Προορισμού EDEN για την προσφορά του στον βιώσιμο τουρισμό με βάση το υδάτινο στοιχείο».

Αυτή τη χρονιά αναζητούνται τουριστικοί προορισμοί σε ακτές, λίμνες και ποτάμια που προάγουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην τουριστική προσφορά τους με βάση το υδάτινο στοιχείο με τρόπο τέτοιο ώστε να αναπτύσσεται ένα πιο ποιοτικό περιβάλλον, να αντιμετωπίζεται το θέμα των εποχιακών διακυμάνσεων και να επιτυγχάνεται νέα ισορροπία στις τουριστικές ροές από τους πιο διάσημους τουριστικούς προορισμούς που προσελκύουν περισσότερους επισκέπτες.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων προκηρύχθηκε από την Επιτροπή τον Φεβρουάριο και οι προτάσεις πρέπει να αποσταλούν μέχρι τα μέσα Απριλίου. Οι συμμετέχουσες χώρες θα έχουν περιθώριο μέχρι τον Μάιο του 2010 για να επιλέξουν έναν από τους υποψήφιους προορισμούς. Οι νικητές θα βραβευθούν επισήμως το φθινόπωρο του 2010.

Κάθε προορισμός πρέπει να πληροί τα ακόλουθα γενικά κριτήρια:

  1. να είναι «μη παραδοσιακός» (η πυκνότητα επισκεπτών να είναι από «χαμηλή» ως «πολύ χαμηλή» σε σχέση με τον μέσο όρο ολόκληρης της χώρας)
  2. να έχει χαρακτηριστεί τουριστικός προορισμός ακτής, λίμνης ή ποταμού στην εθνική ή περιφερειακή νομοθεσία
  3. να διαχειρίζεται την τουριστική προσφορά του με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική του βιωσιμότητα και σε εταιρική σχέση μεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του προορισμού και όλων όσοι σχετίζονται με τον τουρισμό μέσα και γύρω από την περιοχή (π.χ. πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών, τοπικές κοινότητες).

Πιο συγκεκριμένα κριτήρια θα καθοριστούν σε επίπεδο συμμετεχουσών χωρών ώστε να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προορισμών τους.

Τα ονόματα των υπευθύνων προγράμματος που θα διαχειριστούν το διαγωνισμό στις διάφορες χώρες θα είναι διαθέσιμα σε αυτή τη σελίδα τον Ιούνιο.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα γι’ αυτό το νέο έργο, μπορείτε να συμβουλευθείτε την πρόσκληση υποβολής προσφορών που έχει δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία.

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website)  
(National Observatory for Tourism)
Τελευταία ενημέρωση: 18/10/2012 | Αρχή σελίδας