Sti

2010 – Vandturisme

Kommissionen har sammen med medlemsstaterne og kandidatlandene fundet førsteklasse temaet for 2010, ”Vandturisme”. De vindende destinationer vil blive tildelt prisen som “EDEN destination for sit bæredygtige tilbud af vandturisme”.

Dette år er søgningen efter de turist kyst, sø og flodbreddestinationer der fremmer innovative tilgange for deres tilbud af vandturisme der kan udvikle et mere kvalitativt miljø, for at overkomme det sæsonbetingede og at afbalancere turiststrømmen fra de mest berømte og fyldte turistdestinationer.

Indkaldelsen af forslag blev lanceret af Kommissionen i februar og forslag skal være indsendt i midten af april. Deltagende lande vil så have indtil maj 2010 til at udvælge en vindende destination mellem kandidatdestinationerne. Vinderne vil blive officielt belønnet i efteråret 2010.

Hver destination må acceptere følgende generelle priskriterier:

  1. være “ikke traditionel” (besøgsgraden rangerende fra “lav” til “meget lav” i forhold til det nationale gennemsnit)
  2. være udlagt som kyst, sø og flodbred turist destination i den nationale eller regionale lovgivning.
  3. styre sit eget turismetilbud på en sådan måde at det sikrer dets sociale, kulturelle og miljømæssige bæredygtighed, med ledelsen i et partnerskab mellem de myndigheder der ar ansvarlige for forvaltningen af det beskyttede område og alle dem, der er invoveret i turisme i og omkring området (f. eks. turisttjenesteudbydere, lokalsamfund).

De deltagende lande vil etablere mere specifikke kriterier der inddrager deres destinationers særlige karakteristika.

Kontaktnavne for de nationale projektansvarlige for konkurrencen i de enkelte lande vil kunne ses på denne side fra juni måned.

For at få en bedre forståelse af dette nye projekt, kan du se på vores indkaldelse af forslag når det bliver offentliggjort på GD Erhvervspolitiks websted.

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website)  
(National Observatory for Tourism)
Seneste opdatering: 18/10/2012 | Til toppen