Cesta

2010 – Vodní turismus

Pro rok 2010 zvolily Evropská komise spolu s členskými a kandidátskými zeměmi téma „vodní turismus“. Vítězné destinace obdrží titul „Destinace projektu EDEN za produkt v odvětví vodního turismu při zachování udržitelného cestovního ruchu“.

Tento rok se hledají přímořské turistické destinace, jakož i destinace v blízkosti jezer a vodních toků, které prosazují inovativní přístupy v oblasti vodního turismu tak, že se snaží vytvořit kvalitnější prostředí, co nejlépe se vypořádat se sezónními výkyvy a přilákat část přílivu návštěvníků nejznámějších a nejnavštěvovanějších turistických destinací.

Výzvu k předkládání návrhů zveřejnila Komise v únoru a návrhy musí být odeslány do poloviny dubna. Účastnické země musí z kandidátských destinací vybrat jednu vítěznou do května 2010. Oficiální ocenění vítězných destinací proběhne na podzim 2010.

Každá destinace musí splňovat následující obecná kritéria:

  1. Být „netradiční“ (ve smyslu návštěvnosti, kdy hustota návštěvníků ve srovnání s celostátním průměrem dosahuje „nízké“ či „velmi nízké“ úrovně).
  2. Být v souladu se státními či regionálními nařízeními označena jako přímořská turistická destinace, popřípadě jako turistická destinace v blízkosti jezera či vodních toků.
  3. Spravovat vlastní turistický produkt tak, aby byla zajištěna jeho sociální, kulturní i ekologická udržitelnost, a to v partnerské spolupráci s úřady odpovědnými za danou destinaci a všemi činiteli, kteří se angažují na poli turismu v dané oblasti a jejím okolí (např. poskytovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu či místní obce).

Další, upřesňující kritéria, která budou odrážet specifické charakteristiky turistických destinací jednotlivých zemí, budou ustanovena na národních úrovních.

Kontaktní jména národních zástupců projektu , kteří budou mít na starost výběrové řízení na národní úrovni, budou zveřejněna na této stránce v červnu.

Pro více informací o novém projektu viz naše výzva k předkládání návrhů, zveřejněná na internetové stránce GŘ pro podnikání a průmysl.

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website)  
(National Observatory for Tourism)
Poslední aktualizace: 18/10/2012 | Začátek stránky