Навигационна пътека

2010 – Vattenturism

Комисията, държавите-членки на ЕС и държавите-кандидати за членство съвместно избраха темата за най-добра дестинация за 2010 г. – „Акватиктуризъм“.

През 2010 г. конкурсът бе насочен към онези крайбрежни, крайезерни и крайречни дестинации, популяризиращи иновационни подходи за своята оферта за акватиктуризъм, с цел развитие на по-качествена околна среда, за справяне със сезонния фактор и за ребалансиране на туристическите потоци от най-известните и най-посещавани туристически дестинации.

Поканата за представяне на предложения бе публикувана от Комисията през м. февруари 2010 г. Участващите страни избраха сред дестинациите-кандидати победителите, които бяха официално наградени в Брюксел на 27 септември 2010 г.

Всяка дестинация бе оценена според това дали отговаря на следните общи критерии за награждаване:

  1. да бъде „нетрадиционна“ (броят на туристите да варира от „нисък“ до „много нисък“ в сравнение със средния за страната);
  2. да бъде определена като крайбрежна, крайезерна и крайречна туристическа дестинация според националните или местни разпоредби;
  3. да управлява своята туристическа оферта така, че да гарантира своята социална, културна и екологична устойчивост, съвместно с властите, отговорни за управлението на дестинацията, и заетите в туризма лица от територията и околността (напр., доставчици на туристически услуги, местни общности).

Печелившите дестинации бяха отличени като „Най-добра дестинация за туристическа оферта за устойчив акватиктуризъм“.

Имената на националните отговорници по проекта, които ръководиха конкурса в различните страни са публикувани на тази страница English (en) .

За повече информация относно поканата за представяне на предложения и относно проекта можете да разгледате интернет страницата на ГД „ Предприятия и промишленост“. 

 

 


Austria
Croatia

Germany

Ireland

Czech Republic

Malta

Slovenia
Slovenija
Italy (EDEN website) 
(National Observatory for Tourism)
Последна актуализация: 18/10/2012 | Начало на страницата