Navigatsioonitee

2009 – Seotud turismi ja kaitsealadega

EDENi uus konkurss keskendub säästva turismi edendamisele kaitsealadel. Sobivateks sihtkohtadeks on need kaitsealad ja/või nendega piirnevad alad, kus on arendatud välja majanduslikult elujõuline turismiteenus, käsitledes kaitseala kui vara, suhtudes samal ajal vastutustundlikult kaitseala keskkonda ja arvestades kohalike elanike ja külastajate vajadustega.

Euroopa Komisjoni poolt märtsis väljakuulutatud konkursikutsele vastas 22 riiki. Need riigid peavad kuni 2009. aasta maikuuni valima kandideerivate sihtkohtade hulgast välja võitja. Iga kandideeriv sihtkoht peab vastama järgmistele konkursi üldkriteeriumitele:

  1. olema „ebatraditsiooniline” (riigi keskmisega võrreldes „madala” või „väga madala” külastatavusega)
  2. asuma Natura 2000 võrgustikku kuuluval alal või olema riiklike või piirkondlike õigusaktidega tunnistatud kaitsealaks
  3. juhtima oma turismiteenust viisil, mis tagab sihtkoha sotsiaalse, kultuurilise ja keskkondliku jätkusuutlikkuse ning toimub partnerluses kaitseala haldamise eest vastutavate ametite ja kõigi kaitsealal või selle ümbruses turismiga seotud osapooltega (näiteks turismiteenuse pakkujad, kohalikud kogukonnad).

Erikriteeriumid kehtestatakse osalevate riikide tasandil, võttes arvesse nende riikide sihtkohtade eripära.

Võitjate ametlik autasustamine ja avalikustamine toimub 2009. aasta sügisel.

Riiklikud veebisaidid on loodud EDENi tegevuse edendamise eesmärgil.


Cyprus  

 

Viimati muudetud: 18/10/2012 | Üles