Διαδρομή πλοήγησης

2009 – Tουρισμό και τις προστατευόμενες περιοχές

Το φετινό βραβείο EDEN επικεντρώνεται στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές. Επιλέξιμοι προορισμοί είναι οι προστατευόμενες περιοχές ή/και οι περιοχές που συνορεύουν με αυτές όπου έχει αναπτυχθεί ένα οικονομικά βιώσιμο τουριστικό προϊόν που χρησιμοποιεί την προστατευόμενη περιοχή ως συγκριτικό πλεονέκτημα, ενώ παράλληλα σέβεται το προστατευόμενο περιβάλλον και καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών.

Στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, που προκηρύχθηκε από την Επιτροπή τον Μάρτιο, ανταποκρίθηκαν 22 χώρες. Έχουν περιθώριο μέχρι τον Μάιο του 2009 για να επιλέξουν έναν από τους υποψήφιους προορισμούς. Κάθε προορισμός πρέπει να πληροί τα ακόλουθα γενικά κριτήρια:

  1. να είναι «μη παραδοσιακός» (η πυκνότητα επισκεπτών να είναι από «χαμηλή» ως «πολύ χαμηλή» σε σχέση με τον μέσο όρο ολόκληρης της χώρας)
  2. να βασίζεται σε μια περιοχή που αποτελεί τμήμα του Δικτύου Natura 2000 ή χαρακτηρίζεται «προστατευόμενη περιοχή» στην εθνική ή περιφερειακή νομοθεσία
  3. να διαχειρίζεται την τουριστική προσφορά του με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική του βιωσιμότητα· επίσης η διαχείρισή του πρέπει να πραγματοποιείται μέσω εταιρικής σχέσης μεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής και όλων όσοι σχετίζονται με τον τουρισμό μέσα και γύρω από την περιοχή (π.χ. πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών, τοπικές κοινότητες).

Πιο συγκεκριμένα κριτήρια θα καθοριστούν σε επίπεδο συμμετεχουσών χωρών ώστε να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προορισμών τους.

Οι νικητές θα βραβευθούν επισήμως και θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο του 2009.

Σε κάθε χώρα λειτουργούν δικτυακοί τόποι για την προώθηση της διαδικασίας EDEN.


Cyprus  

 

Τελευταία ενημέρωση: 18/10/2012 | Αρχή σελίδας