Sti

2009 – Turisme i beskyttede områder

Den nye EDEN pris vil fokusere på at fremme bæredygtig turisme i beskyttede områder. Valgbare destinationer er de beskyttede områder og/eller de områder der grænser op til dem hvor en økonomsk bæredygtig turisme er blevet udviklet ved at benytte det beskyttede område som et aktiv, samtidig med at respektere det beskyttede miljø og opfylde de lokale beboeres og besøgendes behov.

Indkaldelsen af forslag blev lanceret af Kommissionen i marts, med svar fra 22 lande. De har indtil maj 2009 til at vælge en vindende destination mellem kandidat destinationerne. Hver destination må respektere disse generelle priskriterier:

  1. være “ikke traditionel” (besøgsgraden rangerende fra “lav” til “meget lav” i forhold til det nationale gennemsnit)
  2. være baseret på et område der er en del af Natura 2000 netværket eller på anden måde udlagt som ”beskyttet område” i den nationale eller regionale lovgivning.
  3. styre sit eget turismetilbud på en sådan måde at det sikrer dets sociale, kulturelle og miljømæssige bæredygtighed, med ledelsen i et partnerskab mellem de myndigheder der er ansvarlige for forvaltningen af det bsskyttede område og alle dem, der er invoveret i turisme i og omkring området (f. eks. turisttjenesteudbydere, lokalsamfund)

De deltagende lande vil etablere mere specifikke kriterier der inddrager deres destinationers særlige karakteristika.

Vinderne vil blive officielt belønnet og vil blive offentliggjort i efteråret 2009.

Der er blevet udviklet nationale websteder for at fremme EDEN processen.


Cyprus  

 

Seneste opdatering: 18/10/2012 | Til toppen