Cesta

2009 – Cestovní ruch a chráněné oblasti

Nové ocenění projektu EDEN je zaměřeno na prosazování udržitelného cestovního ruchu v chráněných oblastech. Kandidovat mohou turistické destinace, které jsou samy chráněnými oblastmi či s takovýmito oblastmi sousedí a kde vznikl ekonomicky životaschopný turistický produkt, jenž využívá chráněné oblasti jako své přednosti, přičemž respektuje chráněné prostředí a uspokojuje potřeby místních obyvatel i návštěvníků.

Výzva k předkládání návrhů byla zveřejněna Evropskou komisí v březnu a reagovalo na ni 22 zemí. Ty musí do května 2009 vybrat z kandidátských turistických destinací jednu vítěznou. Každá destinace musí splňovat následující obecná kritéria:

  1. Být „netradiční“ (ve smyslu návštěvnosti, kdy hustota návštěvníků ve srovnání s celostátním průměrem dosahuje „nízké“ či „velmi nízké“ úrovně).
  2. Nacházet se v oblasti, jež patří do soustavy Natura 2000 nebo je v souladu se státní či regionální legislativou jiným způsobem označena jako „chráněná oblast“.
  3. Spravovat vlastní turistický produkt tak, aby byla zajištěna jeho sociální, kulturní i ekologická udržitelnost, a to v partnerské spolupráci s úřady odpovědnými za správu chráněné oblasti a všemi činiteli, kteří se angažují na poli turismu v dané oblasti a jejím okolí (např. poskytovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu či místní obce).

Další, upřesňující kritéria, která budou odrážet specifické charakteristiky turistických destinací jednotlivých zemí, budou ustanovena na národních úrovních.

Jména vítězných destinací budou oficiálně zveřejněna na podzim 2009, kdy také proběhne předání cen.

Každá země vytvořila za účelem propagace výběrového řízení do projektu EDEN vlastní internetové stránky.


Cyprus  

 

Poslední aktualizace: 18/10/2012 | Začátek stránky