Navigačný riadok

2008 – Cestovný ruch a miestne nehmotné dedičstvo

Destinácie boli v roku 2008 ocenené nie za svoje pamiatky alebo zariadenia, ale za tradície, ktoré zdedili a zachovali po celé generácie. Vďaka tomuto živému alebo „nehmotnému“ dedičstvu sa ľudia môžu prostredníctvom pocitu identity a kontinuity zblížiť s komunitami, v ktorých žijú. Patria sem kulinárske tradície, remeslá, lokálne umenie a vidiecky život.

V roku 2008 bol titul „Výnimočná európska turistická destinácia s nehmotným dedičstvom pre rok 2008“ udelený dvadsiatim výnimočným destináciám. Projektu sa zúčastnilo 18 členských štátov a 2 kandidátske krajiny. Slávnosť odovzdávania cien sa konala na Európskom fóre cestovného ruchu v Bordeaux vo Francúzsku 18. – 19. septembra 2008.

 

Na podporu procesu EDEN boli vytvorené národné internetové stránky.

Austria
Austria
Cyprus
Cyprus  
Greece
Greece
Ireland
Ireland
Latvia
Latvia
Malta
Malta
Belgium-Wallonie
Belgium-Wallonie
Slovenia
Slovenia
Posledná aktualizácia: 25/11/2011 | Na začiatok