Ścieżka nawigacji

2008 – Turystyka i lokalne dziedzictwo niematerialne

W 2008 r. ośrodki nagrodzone zostały nie za swoje zabytki czy obiekty, lecz za tradycje, które odziedziczyły i pielęgnowały przez pokolenia. To żywe lub „niematerialne” dziedzictwo służy przybliżaniu ludzi do społeczności, w których żyją, poprzez zapewnianie im poczucia przynależności i ciągłości historycznej. Obejmuje ono tradycje kulinarne, rękodzieło, lokalną sztukę oraz wiejski styl życia.

Tytuł „Modelowego Ośrodka Turystycznego Europy 2008 za dziedzictwo niematerialne” przyznany został dwudziestu ośrodkom. W projekcie wzięło udział 18 państw członkowskich oraz 2 państwa kandydujące. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się podczas Europejskiego Forum Turystyki w Bordeaux we Francji w dniach 18-19 września 2008 r.

 

National websites have been developed to promote the EDEN process.

Austria
Austria
Cyprus
Cyprus  
Greece
Greece
Ireland
Ireland
Latvia
Latvia
Malta
Malta
Belgium-Wallonie
Belgium-Wallonie
Slovenia
Slovenia
Ostatnia aktualizacja: 25/11/2011 | Początek strony