Navigation path

2008 – Туризмот и локалното недопирливо наследство

Во 2008 година дестинациите беа наградувани не заради нивните споменици или објекти, туку заради традициите што тие ги наследиле и ги сочувале низ генерациите. Ова живо или „недопирливо“ наследство има за цел да ги приближи луѓето до заедниицте во кои тие живеат, давајќи им чувство на идентитет и континуитет. Тоа ги вклучува кулинарските традиции, ракотворбите, локалните уметности и селскиот живот.

На дваесет одлични дестинации им беше доделена титулата „Европска одлична туристичка дестинација во поглед на недопирливото наследство за 2008 година“. 18 земји-членки и 2 земји-кандидати земаа учество во овој проект. Церемонијата за доделувањето на наградите се одржа во склоп на Европскиот форум за туризам во Бордо, Франција, од 18 до 19 септември 2008 година.

 

Беа создадени национални интернет страници со цел да се промовира процесот EDEN.

Austria
Austria
Cyprus
Cyprus  
Greece
Greece
Ireland
Ireland
Latvia
Latvia
Malta
Malta
Belgium-Wallonie
Belgium-Wallonie
Slovenia
Slovenia
Последно ажурирање: 25/11/2011 | Врв