Ścieżka nawigacji

Skrzynka pocztowa

Jeżeli masz pytanie dotyczące projektu EDEN, ale nie znalazłeś na nie odpowiedzi na naszej stronie internetowej, lub jeżeli masz pytania natury technicznej związane z tym portalem, w niniejszej sekcji dostępny jest formularz wniosku o informacje:

 

!
!
!
!

* Obowiązkowe

Możesz również wysłać zapytanie listownie na adres:

European Commission
Enterprise and Industry DG
Tourism Unit/I1 – EDEN Project
B100 4/45
B - 1049 Brussels (Belgium)

W przypadku pytań dotyczących działań Unii Europejskiej lub DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu prosimy skorzystać z informacji w sekcji kontaktowej.

Ostatnia aktualizacja: 27/10/2014 | Początek strony