Navigation path

Поштенско сандаче

Ако имате некое прашање за EDEN, но не можете да го пронајдете одговорот на нашата интернет страница, или ако имате некои технички прашања во врска со овој портал, во овој дел е достапен формулар преку кој можете да побaрате информации:

 

!
!
!
!

* Mandatory

Исто така, Вашето барање можете да го испратите по пошта на:

European Commission
Enterprise and Industry DG
Tourism Unit/I1 – EDEN Project
B100 4/45
B - 1049 Brussels (Belgium)

Ако имате прашања за активностите на Европската унија или за Генералниот директорат за Претпријатија и индустрија, можете да се послужите со делот за контакт.

Последно ажурирање: 27/10/2014 | Врв