Navigation path

EDEN е акроним за Европски одлични дестинации (European Destinations of Excellence), што претставува проект со којшто се промовираат модели за одржлив развој во туризмот ширум целата Европска унија.

Овој проект се основа на националните конкурси што се спроведуваат секоја година и резултираат со избор на туристичка „одлична дестинација“ за секоја земја-учесничка.

Дознајте повеќе за EDEN

Map of Europe
  • Facebook
  • Youtube
  • RSS
  • RSS
Previous Destination Next Destination
Последно ажурирање: 13/09/2014 | Врв