Διαδρομή πλοήγησης

EDEN είναι το αρκτικόλεξο των λέξεων Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας στα αγγλικά, ενός έργου που προάγει τα μοντέλα ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο βασίζεται σε εθνικούς διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και οδηγούν στην επιλογή ενός τουριστικού «προορισμού αριστείας» από κάθε συμμετέχουσα χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες EDEN

Map of Europe
  • Facebook
  • Youtube
  • RSS
  • RSS
Previous Destination Next Destination
Τελευταία ενημέρωση: 13/09/2014 | Αρχή σελίδας