Навигационна пътека

EDEN е акроним на European Destinations of Excellence (Най-добри европейски дестинации) – проект, който популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз.

Проектът се базира на национални конкурси, които се провеждат ежегодно и в рамките на които се избира туристическа „най-добра дестинация“ за всяка участваща държава.

Научете повече EDEN

Map of Europe
  • Facebook
  • Youtube
  • RSS
  • RSS
Previous Destination Next Destination
Последна актуализация: 13/09/2014 | Начало на страницата