Navigation path

Nasıl katılmalı

Nasıl katılmalıe

Avrupa Komisyonu, Üye Devletler’de turizmden sorumlu ulusal idarelere (kural olarak Ulusal Bakanlıklar veya aynı görevlere sahip diğer kamu organları) projeye katılmaları ve ulusal bir seçim usulü düzenlemeleri için destek vermek üzere her yıl bir proje teklif çağrısı yayımlamaktadır. Aday Ülkeler de yarışmaya kabul edilmekte ama bunlara finansal destek sağlanmamaktadır. Ne var ki bunlar da tüm EDEN tanıtım faaliyetleri için tüm Üye Devletler ile aynı koşullardan ve EDEN’in tanıtım faaliyetlerinden faydalanacaktır.

Projeye katılan her ülke yılın ilk yarısı boyunca kendi seçim sürecini yönetir. Öncelikle, olası tüm adayları yarışmadan haberdar etmek üzere bir iletişim kampanyası düzenler ve daha sonra hem Avrupa düzeyi hem de ulusal düzeyde oluşturulan bir dizi ödül kriterine dayanarak kazanan destinasyonu seçerler. Kazananların isimleri Komisyon’a genellikle yazdan önce bildirilir.

Avrupa Ödül Töreni Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenmekte olup, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilir.

Seçkinlik ödülüne layık olduğuna inandığınız bir destinasyonu yönetiyorsanız, kendi ülkenizin idare birimindeki (“Proje Yetkilisi English (en) ” tabir edilen) organizatörle irtibat kurmakta tereddüt etmeyin. Gelecek yarışmaya yönelik irtibat kişilerinin tam bir listesi erişime açıktır.

YAyrıca daha önceden katılmış ülkelerde projelerin ilk yılda nasıl uygulamaya konduğuna ilişkin örneklerden de faydalanabilirsiniz. Bunlara seçim usulü ile tanıtım faaliyetleri de dahildir uygulama ( sayfasına bakın). Geçmişte yapılanlara ilişkin daha çok şey görebilmeniz için, önceki çağrıların metinleri ile başvuru rehberi de yayımlanmıştır.

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan proje teklif çağrısının yalnızca ulusal idarelere yönelik olduğunu lütfen unutmayın. Yerel bir destinasyonu temsil ediyor ve bir EDEN destinasyonu olmak için rekabet etmek istiyorsanız, ulusal yarışmaya katılmanız gerekir.

Last update: 08/03/2011 | Top