Sökväg

Hur man deltar

Hur man deltare

Europeiska kommissionen publicerar varje år en inbjudan att lämna förslag för att erbjuda sitt stöd till de offentliga förvaltningar i medlemsstaterna som ansvarar för turism (i regel nationella ministerier eller andra offentliga organ som har samma uppgift) och som ska delta i projektet och anordna en nationell urvalsprocess. Kandidatländerna kan också delta, men utan finansiellt stöd. De kan emellertid dra nytta av samma villkor och marknadsföringsaktiviteter inom ramen för Eden som alla medlemsländerna.

Varje land som deltar i projektet sköter sin egen urvalsprocess under det första halvåret. Först anordnar de en informationskampanj för att informera alla tänkbara kandidater om tävlingen och sedan väljer de ut det vinnande resmålet på basis av en uppsättning kriterier som fastställts på både europeisk och nationell nivå. Kommissionen informeras normalt om namnen på vinnarna före sommaren.

Den europeiska prisutdelningsceremonin anordnas av Europeiska kommissionen och äger rum under det andra halvåret.

Om du har hand om ett resmål som du tror förtjänar utmärkelse som framstående, ska du inte tveka att kontakta arrangören (den ” projektansvarige English (en) ”) inom ditt lands förvaltning. En komplett förteckning över kontakter för den kommande tävlingen finns tillgänglig.

Du kan också få idéer från exempel på hur projekt genomfördes under det allra första året i länder som redan deltagit. Detta inbegriper urvalsprocessen och marknadsföringsaktiviteter (se sidan om genomförande). Texter och vägledning för förslagsinlämning från tidigare inbjudningar finns också publicerade så att du kan se ännu mer om vad som gjorts tidigare.

Kom ihåg att den inbjudan att lämna förslag som publiceras av Europeiska kommissionen enbart riktar sig till offentliga förvaltningar. Om du representerar ett lokalt resmål och önskar tävla om att bli Eden-resmål, måste du delta i den nationella tävlingen.

Senaste uppdatering: 14/09/2014 | Till början