Navigačný riadok

Ako sa zúčastniť

Ako sa zúčastniťe

Európska komisia každoročne zverejňuje jednu výzvu na predkladanie návrhov s cieľom ponúknuť svoju podporu národným verejným správam zodpovedným za cestovný ruch v členských krajinách (národné ministerstvá alebo iné verejné orgány majú zvyčajne rovnaké úlohy), aby sa zúčastnili projektu, a organizuje národné výberové konanie. Zúčastniť sa môžu aj kandidátske krajiny, ale bez finančnej podpory. Získajú však výhodu rovnakých podmienok a propagačných činností EDEN ako všetky členské štáty.

Každá krajina zapojená do projektu riadi v prvom polroku vlastný výberový proces. Najprv zorganizuje komunikačnú kampaň s cieľom informovať o súťaži všetkých potenciálnych kandidátov a potom na základe súboru hodnotiacich kritérií stanovených na európskej aj národnej úrovni vyberie víťaznú destináciu. Mená víťazov sa zvyčajne oznámia Komisii pred letom.

Európsku slávnosť odovzdávania cien organizuje Európska komisia a koná sa v druhom polroku.

Ak riadite destináciu, ktorá si podľa vášho názoru zaslúži uznanie výnimočnosti, neváhajte kontaktovať organizátora (takzvaného „ projektového pracovníka English (en) “) vo verejnej svojej krajiny. K dispozícii je kompletný zoznam kontaktných osôb pre nasledujúcu súťaž.

Inšpirácie môžete získať aj z príkladov, ako sa zrealizovali projekty v prvom roku v krajinách, ktoré sa už programu zúčastnili. Patria sem výberové konanie a propagačné činnosti (pozri stránku o realizácii). Zverejnené sú aj texty a návod na predloženie minulých výziev, takže sa o projektoch uskutočnených v minulosti môžete dozvedieť ešte viac.

Nezabudnite, že výzva na predkladanie návrhov zverejnená Európskou komisiou je určená len pre verejné správy. Ak zastupujete miestnu destináciu, chcete sa zúčastniť súťaže a stať sa destináciou EDEN, musíte sa zúčastniť národnej súťaže.

Posledná aktualizácia: 14/09/2014 | Na začiatok