Cale de navigare

Cum puteţi participa?

Cum puteţi participa?e

În fiecare an, Comisia Europeană publică o cerere de propuneri pentru a-şi oferi sprijinul administraţiilor publice naţionale care se ocupă cu turismul în statele membre‚ (de regulă Ministerele Naţionale sau alte organizaţii publice responsabile cu astfel de sarcini) pentru ca acestea să se implice în proiect şi să organizeze procedura de selecţie naţională. Ţările candidate pot de asemenea participa, dar fără a beneficia de sprijin financiar. Acestea vor beneficia de aceleaşi condiţii şi activităţi promoţionale EDEN ca şi statele membre.

Fiecare ţară care participă la proiect se ocupă de procesul de selecţie în prima parte a anului. Ţările organizează mai întâi o campanie de comunicare pentru a informa posibilii candidaţi despre concurs şi apoi selectează destinaţia câştigătoare pe baza unui set de criterii stabilite la nivel european şi naţional. Numele câştigătorilor sunt în general comunicate Comisiei înainte de începutul verii.

Ceremonia europeană de decernare a premiilor este organizată de către Comisia Europeană şi are loc în a doua jumătate a anului.

Dacă administraţi o destinaţie despre care consideraţi că merită sa-i fie recunoscută excelenţa, vă invităm să contactaţi organizatorul (persoana responsabilă cu proiectul English (en) ) din administraţia ţării dumneavoastră. O listă completă cu contacte pentru următorul concurs este disponibilă.

Vă puteţi inspira din experienţele ţărilor care au participat la proiect în primul an. Aveţi posibilitatea de a adopta idei despre implementarea proiectelor, inclusiv procedura de selecţie si activităţi promoţionale (vizitaţi şi secţiunea de implementare a sitului). Textele şi ghidul de înregistrare pentru cererile de propuneri anterioare sunt de asemenea publicate, astfel încât vă puteţi face o şi mai bună imagine despre ceea ce a fost făcut în trecut.

Cererea de propuneri publicată de către Comisia Europeană se adresează numai administraţiilor publice. Dacă reprezentaţi o destinaţie locală şi doriţi să participaţi la concursul pentru a deveni destinaţie EDEN, trebuie să participaţi la concursul naţional.

Ultima actualizare: 14/09/2014 | Începutul paginii