Cosán nascleanúna

Conas páirt a ghlacadh

Conas páirt a ghlacadh

Gach bliain, foilsíonn an Coimisiún Eorpach aon ghlaoch amháin le haghaidh tograí chun a thacaíocht a chur ar fáil do riaracháin phoiblí náisiúnta atá i gceannas ar chúrsaí turasóireachta sna Ballstáit (de ghnáth na Ranna Stát nó comhlachtaí poiblí eile a bhfuil na cúraimí céanna orthu) chun go nglacfaidís páirt sa tionscadal agus go n-eagróidís próiseas roghnaithe ar leibhéal náisiúnta. Féadfaidh Tíortha Iarrthacha páirt a ghlacadh chomh maith ach ní fhaigheann siad aon chabhair airgeadais chuige seo. Mar sin féin, bíonn na coinníollacha agus na gníomhaíochtaí tionscnaimh EDEN céanna acu agus atá ag gach Ballstát de gach gníomhaíocht tionscnaimh EDEN.

Déanann gach tír a ghlacann páirt sa tionscadal bainistiú ar a phróiseas roghnaithe féin sa chéad leath den bhliain. Eagraíonn siad feachtas cumarsáide i dtosach chun gach iarrthóir féidearthach a chur ar an eolas maidir leis an gcomórtas agus ansin an buaiteoir a roghnú i measc na gceann scríbe. Déantar é seo ar bhonn critéar buaite a leagtar síos ar leibhéal Eorpach agus ar leibhéal náisiúnta. Is gnáth go dtugtar ainmneacha na mbuaiteoirí don Choimisiún roimh an samhradh.

Eagraíonn an Coimisiún Eorpach an Searmanas Bronnta Eorpach a chuirtear ar siúl sa dara cuid den bhliain.

Má tá tú i mbun bainistithe ar cheann scríbe a cheapann tú a bhfuil aitheantas barr feabhais tuillte aige, téigh i dteagmháil leis an eagraí (ar a dtugtar “An tOifigeach Tionscnaimh English (en) ”) ó riarachán do thíre féin. Tá liosta iomlán de na teagmhálacha ar fáil don chéad chomórtas eile.

Chomh maith leis sin, is féidir leat tuairimí a fháil ó shamplaí de chonas a cuireadh tionscadail chun feidhme sa chéad bhliain riamh sna tíortha a bhfuil páirt glactha cheana acu agus áirítear leis seo an próiseas roghnaithe agus na gníomhaíochtaí tionscnaimh (féach ar an leathanach chur chun feidhme). Tá na téacsanna agus na treoracha le haghaidh aighneachtaí ó ghlaochanna a rinneadh cheana foilsithe ionas gur féidir leat níos mó a fheiceáil mar gheall ar an méid a rinneadh cheana.

Cuimhnigh le do thoil go ndírítear na glaochanna le haghaidh tograí ón gCoimisiún Eorpach ar na riaracháin phoiblí amháin. Má dhéanann tú ionadaíocht ar cheann scríbe áitiúil agus má theastaíonn uait dul i mbun chomórtais chun a bheith mar cheann scríbe EDEN, caithfidh tú páirt a ghlacadh sa chomórtas náisiúnta.

Nuashonrú is déanaí: 14/09/2014 | Barr