Navigointipolku

Kuinka osallistua

Kuinka osallistua

Euroopan komissio julkaisee kerran vuodessa ehdotuspyynnön, joka koskee jäsenvaltioiden matkailuviranomaisille (ministeriöille tai muille julkishallinnollisille laitoksille) myönnettävää rahallista tukea, jonka avulla jäsenvaltiot voivat osallistua kilpailuun ja valita kilpailevat matkailukohteet. Ehdokasvaltiot saavat osallistua kilpailuun, mutta niille ei myönnetä rahallista tukea. EDEN-toimintaehdot hyödyttävät kuitenkin tasavertaisesti sekä jäsen- että ehdokasvaltioita.

Kaikki kilpailuun osallistuvat maat valitsevat ehdokkaansa ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Kilpailua ja ehdokkaita koskevan tiedotuskampanjan jälkeen valitaan paras matkailukohde yleiseurooppalaisten ja kansallisten kriteerien mukaisesti. Kansallisten karsintojen voittajat ilmoitetaan komissiolle kesään mennessä.

Euroopan komissio järjestää matkailukohteiden palkitsemistilaisuuden toisen puolivuotiskauden aikana.

Jos olet sitä mieltä, että johtamasi matkailukohde on palkitsemisen arvoinen, ota yhteyttä kansallisen kilpailun järjestäjään (projektivirkailijaan English (en) ). Tulevan kilpailun yhteystietoluettelo on saatavissa.

Voit saada ideoita esimerkeistä, joissa kerrotaan miten kilpailuun ensimmäisenä vuonna osallistuneet maat ovat toteuttaneet matkailuprojekteja. Ns. toteutussivulla annetaan kohteiden valintamenettelyä ja myynninedistämistä koskevia tietoja. Edellisiin kilpailuihin liittyvät selostukset ja ohjeet selvittävät aikaisempaa toimintaa.

Euroopan komissio osoittaa ehdotuspyynnön ainoastaan julkishallinnollisille laitoksille. Jos edustat paikallista matkailukohdetta ja aiot osallistua EDEN-kilpailuun, sinun on ensin osallistuttava kansalliseen valintamenettelyyn.

Viimeisin päivitys: 14/09/2014 | Sivun alkuun