Διαδρομή πλοήγησης

Πώς να λάβετε μέρος

Πώς να λάβετε μέρος

Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων με την οποία προσφέρει την υποστήριξή της στις εθνικές δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τον τουρισμό στα κράτη μέλη (συνήθως τα υπουργεία ή άλλους δημόσιους φορείς με την ίδια αποστολή) ώστε να συμμετάσχουν στο έργο και να οργανώσουν μια εθνική διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιες χώρες μπορούν επίσης να συμμετάσχουν, αλλά χωρίς οικονομική βοήθεια. Ωστόσο πρέπει να τηρήσουν τις ίδιες προϋποθέσεις και θα επωφεληθούν από τις ίδιες δραστηριότητες προώθησης EDEN όπως και τα κράτη μέλη.

Κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο διαχειρίζεται τη δική της διαδικασία επιλογής κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αρχικά οργανώνει μια εκστρατεία πληροφόρησης ώστε να ενημερωθούν όλοι οι πιθανοί υποψήφιοι για το διαγωνισμό και στη συνέχεια επιλέγει τον νικητή με βάση μια σειρά κριτηρίων που έχουν οριστεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Τα ονόματα των νικητών ανακοινώνονται συνήθως στην Επιτροπή πριν από το καλοκαίρι.

Η Ευρωπαϊκή Τελετή Βράβευσης οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λαμβάνει χώρα το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Αν πιστεύετε ότι η αριστεία του προορισμού τον οποίο διαχειρίζεστε αξίζει να αναγνωριστεί, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον οργανωτή (τον επονομαζόμενο « υπεύθυνο προγράμματος English (en) ») στις αρχές της χώρας σας. Μπορείτε να συμβουλευθείτε τον πλήρη κατάλογο με τους υπεύθυνους επικοινωνίας για τον επόμενο διαγωνισμό.

Μπορείτε επίσης να πάρετε ιδέες από παραδείγματα έργων που πραγματοποιήθηκαν τον πρώτο χρόνο σε χώρες που έχουν ήδη λάβει μέρος, συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας επιλογής και των δραστηριοτήτων προώθησης (βλέπε τη σελίδα εφαρμογών). Δημοσιεύονται επίσης τα κείμενα και ο οδηγός υποβολής των προηγούμενων προσκλήσεων, ώστε να μπορείτε να μάθετε ακόμα περισσότερα απ’ όσα έχουν γίνει στο παρελθόν.

Σημειώστε ότι η πρόσκληση υποβολής προτάσεων που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνεται αποκλειστικά σε δημόσιες αρχές. Αν εκπροσωπείτε έναν τοπικό προορισμό και επιθυμείτε να διαγωνιστείτε για τον τίτλο του προορισμού EDEN, πρέπει να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό στη χώρα σας.

Τελευταία ενημέρωση: 14/09/2014 | Αρχή σελίδας