Cesta

Jak se zapojite

Jak se zapojite

Evropská komise každoročně zveřejňuje výzvu k předkládání návrhů, kdy nabízí podporu vnitrostátním veřejně-správním orgánům členských zemí působícím v oblasti cestovního ruchu (národní ministerstva i ostatní státní orgány mívají zpravidla stejné úkoly), aby se zúčastnily projektu a zorganizovaly národní kolo výběrového řízení. Připouštěny jsou také kandidátské země, které však nemají nárok finanční podporu. I ty nicméně profitují z týchž podmínek a propagačních aktivit projektu EDEN stejně jako jakákoliv členská země.

Každá země, která se projektu účastní, organizuje v první polovině roku vlastní výběrové řízení. Nejprve ze všeho připravuje komunikační kampaň, s jejíž pomocí informuje všechny případné kandidáty o nadcházejícím konkurzu, a poté na základě řady kritérií, která jsou stanovena jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni, vybere vítěznou destinaci. Jména vítězů jsou Komisi obvykle oznámena před začátkem léta.

Slavnostní předávání evropského ocenění pořádá Evropská komise ve druhé polovině roku.

Spravujete-li destinaci, která si podle vašeho přesvědčení zaslouží uznání za nejvyšší kvalitu, kontaktujte příslušného organizátora (tzv. „zástupce projektu English (en) “) ze státního úřadu své země. Úplný seznam kontaktů pro další výběrové řízení je již k dispozici.

Nápady lze čerpat i z příkladů způsobů, jakými byl projekt realizován v účastnických zemích v prvním roce jeho konání. Patří mezi ně výběrové řízení a propagační aktivity (viz stránka realizace projektu). Zveřejněny jsou také témata a návody pro předkládání návrhů z minulých ročníků projektu, které podrobněji ilustrují, jak probíhaly konkurzy v minulosti.

Prosíme, mějte na paměti, že výzva Evropské komise k předkládání návrhů je určena pouze veřejně-správním orgánům. Reprezentujete-li lokální turistickou destinaci a přejete si zúčastnit se konkurzu o zapsání této turistické destinace do projektu EDEN, musíte se zúčastnit národního kola výběrového řízení.

Poslední aktualizace: 14/09/2014 | Začátek stránky