Навигационна пътека

Как да участваме

Как да участваме

Всяка година Европейската комисия публикува една покана за представяне на предложения в подкрепа на националните публични администрации, отговорни за туризма в държавите-членки (по правило национални министерства или други обществени органи, изпълняващи същите функции) за тяхното участие в проекта, както и за организирането на национална процедура за подбор. Държавите-кандидати за членство също се допускат до участие, но не получават финансова помощ. Въпреки това, те ще могат да се възползват от всички условия и промоционални дейности по EDEN, достъпни за останалите държави-членки.

Всяка държава, участваща в проекта, извършва собствен процес на подбор през първото полугодие. Първоначално те организират комуникационна кампания, с която информират всички евентуални кандидати за конкурса, а след това избират дестинация-победител въз основа на набор от критерии за награждаване, определени на европейско и национално ниво. Имената на победителите обикновено се съобщават на Комисията преди лятото.

Европейската церемония по връчването на награди се организира от Европейската комисия и се провежда през второто полугодие.

Ако управлявате дестинация, която смятате, че заслужава да бъде призната за най-добра дестинация, не се колебайте да се свържете с организатора (т.нар. „отговорник по проекта English (en) “) от администрацията на Вашата държава. Наличен е пълен списък с лицата за контакт за следващия конкурс.

Можете да взаимствате идеи от примерите, показващи как са реализирани проектите през първата година в държавите, които вече са взели участие. Това включва процедура на подбор и промоционални дейности (вижте страницата с информация за реализирането на проектите). Текстовете и насоките за кандидатстване по минали покани също са публикувани, така че можете да получите допълнителна информация за реализирането на минали събития.

Моля, обърнете внимание, че поканата за представяне на предложения, публикувана от Европейската комисия, е насочена само към публичните администрации. Ако представлявате местна дестинация и желаете да се съревновавате за получаване на звание „най-добра европейска дестинация“ по проекта EDEN, трябва да вземете участие в националния конкурс.

Последна актуализация: 14/09/2014 | Начало на страницата