Sökväg

Exempel på genomförande i deltagande länder

År 2007 höll 6 Eden-arrangörer en presentation för medlemmar av Rådgivande kommittén för turism och berättade hur de hade genomfört Eden-projekten i sina respektive länder.

Presentationerna gav nyttig information om hanteringen av Eden-processen, särskilt beträffande urvalsfaser och marknadsföring av Eden-initiativet i dessa länder.

I den första listan av dokument finns sådana som ger läsarna tillgång till ett antal goda metoder och praktiska förslag om urvalsprocessen.

  • Hungary pdf - 1019 KB [1019 KB] English (en) (Zoltan Pap)
  • Ireland pdf - 2 MB [2 MB] English (en) (Sheena Doyle)
  • Cyprus pdf - 175 KB [175 KB] English (en) (Maro Kazepi)
  • Italy pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it) (Lucio d'Amore)
  • Croatia pdf - 16 MB [16 MB] English (en) (Blanka Belosevic)
  • Austria pdf - 19 MB [19 MB] Deutsch (de) (Monika Klinger)

I den andra listan finns dokument i vilka man ser på de marknadsföringsverktyg som erbjöds de vinnande resmålen och dem som framgångsrikt deltog i projektet i dessa länder.

  • Hungary pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Italy pdf - 27 KB [27 KB] italiano (it)
  • Malta pdf - 13 KB [13 KB] English (en)
  • Cyprus pdf - 113 KB [113 KB] English (en)
Senaste uppdatering: 14/09/2014 | Till början