Navigačný riadok

Príklady realizácie v zúčastnených krajinách

V roku 2007 pripravili šiesti organizátori EDEN prezentácie pre členov Poradného výboru pre cestovnýruch, kde vysvetlili, ako realizovali projekty EDEN vo svojich krajinách.

Pripravené prezentácie poskytli užitočné informácie o riadení procesu EDEN, najmä týkajúce sa fáz výberu a propagácie iniciatívy EDEN v ich krajine.

Prvý zoznam dokumentov poskytuje obecenstvu niekoľko osvedčených postupov a praktických návrhov týkajúcich sa výberového konania.

  • Hungary pdf - 1019 KB [1019 KB] English (en) (Zoltan Pap)
  • Ireland pdf - 2 MB [2 MB] English (en) (Sheena Doyle)
  • Cyprus pdf - 175 KB [175 KB] English (en) (Maro Kazepi)
  • Italy pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it) (Lucio d'Amore)
  • Croatia pdf - 16 MB [16 MB] English (en) (Blanka Belosevic)
  • Austria pdf - 19 MB [19 MB] Deutsch (de) (Monika Klinger)

Druhý zoznam dokumentov sa zameriava na marketingové nástroje ponúkané víťazným destináciám a osobám, ktoré sa úspešne zúčastnili projektu vo svojej krajine.

  • Hungary pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Italy pdf - 27 KB [27 KB] italiano (it)
  • Malta pdf - 13 KB [13 KB] English (en)
  • Cyprus pdf - 113 KB [113 KB] English (en)
Posledná aktualizácia: 14/09/2014 | Na začiatok