Ścieżka nawigacji

Przykłady wdrożenia projektu w krajach uczestniczących

W 2007 r. sześciu organizatorów projektu EDEN przedstawiło członkom Komitetu Doradczego ds. Turystyki prezentację wyjaśniającą sposób wdrażania projektów EDEN w ich własnych krajach.

Prezentacje były źródłem przydatnych informacji na temat zarządzania projektem EDEN, szczególnie w odniesieniu do etapów selekcji oraz promocji inicjatywy EDEN w poszczególnych krajach.

Pierwsza lista dokumentów przedstawia odbiorcom szereg dobrych praktyk oraz praktycznych sugestii dotyczących procedury selekcji.

  • Hungary pdf - 1019 KB [1019 KB] English (en) (Zoltan Pap)
  • Ireland pdf - 2 MB [2 MB] English (en) (Sheena Doyle)
  • Cyprus pdf - 175 KB [175 KB] English (en) (Maro Kazepi)
  • Italy pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it) (Lucio d'Amore)
  • Croatia pdf - 16 MB [16 MB] English (en) (Blanka Belosevic)
  • Austria pdf - 19 MB [19 MB] Deutsch (de) (Monika Klinger)

Druga lista dokumentów obejmuje narzędzia marketingowe oferowane zwycięskim ośrodkom oraz osobom, które z powodzeniem brały udział w projekcie we własnym kraju.

  • Hungary pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Italy pdf - 27 KB [27 KB] italiano (it)
  • Malta pdf - 13 KB [13 KB] English (en)
  • Cyprus pdf - 113 KB [113 KB] English (en)
Ostatnia aktualizacja: 14/09/2014 | Początek strony