Навигационна пътека

Примери за реализиране на проекти в участващите държави

През 2007 г. 6 организатори на EDEN направиха презентация пред членовете на Консултативния комитет по туризъм, с която обясниха как са реализирали проектите EDEN в своите държави.

Изнесените презентации предоставиха полезна информация за управлението на процеса EDEN, с оглед на етапите на подбор и популяризирането на инициативата EDEN в съответните държави.

Първият списък с документи представя на аудиторията значителен брой добри практики и практически предложения относно процедурата на подбор.

  • Hungary pdf - 1019 KB [1019 KB] English (en) (Zoltan Pap)
  • Ireland pdf - 2 MB [2 MB] English (en) (Sheena Doyle)
  • Cyprus pdf - 175 KB [175 KB] English (en) (Maro Kazepi)
  • Italy pdf - 3 MB [3 MB] italiano (it) (Lucio d'Amore)
  • Croatia pdf - 16 MB [16 MB] English (en) (Blanka Belosevic)
  • Austria pdf - 19 MB [19 MB] Deutsch (de) (Monika Klinger)

Вторият списък с документи разглежда маркетинговите инструменти, предложени на дестинациите-победители и на тези, участвали успешно в проекта в собствената им държава.

  • Hungary pdf - 23 KB [23 KB] English (en)
  • Italy pdf - 27 KB [27 KB] italiano (it)
  • Malta pdf - 13 KB [13 KB] English (en)
  • Cyprus pdf - 113 KB [113 KB] English (en)
Последна актуализация: 18/10/2012 | Начало на страницата