Sökväg

Sammanställning över god praxis

Sammanställning över god praxis

Eden-initiativet syftar inte bara till att öka synligheten för mindre kända men utmärkta turistmål utan också till att hjälpa branschfolk och intresserade orter att maximera sin potential och utveckla turisttjänster i linje med principer för hållbar utveckling.

På basis av erfarenhet man samlat genom den information man fått från prisbelönta resmål förser Europeiska kommissionen alla intresserade parter med en förteckning över goda metoder på området hållbar turism.

Genom att tillämpa dessa goda metoder kommer du att klart förbättra kvaliteten i ditt utbud för turister. Du kan ta kontakt med berörda lokala myndigheter hos de vinnande resmålen för att få mer detaljer och förslag, och börja utbyta information.

    Senaste uppdatering: 28/10/2014 | Till början