Navigačný riadok

Zbierka osvedčených postupov

Zbierka osvedčených postupov

Iniciatíva EDEN je zameraná nielen na lepšie zviditeľnenie menej známych, ale výnimočných turistických destinácií, ale aj na pomoc profesionálom a krajom, ktoré majú záujem, aby čo najviac využili svoj potenciál a rozvinuli služby v oblasti cestovného ruchu v súlade so zásadami udržateľného rozvoja.

Európska komisia na základe skúseností získaných prostredníctvom informácií od ocenených destinácií poskytuje všetkým zúčastneným stranám zoznam osvedčených postupov v oblasti udržateľného cestovného ruchu.

Dodržiavaním týchto osvedčených postupov nepochybne zlepšíte kvalitu svojej ponuky v oblasti cestovného ruchu. Môžete sa skontaktovať s príslušnými miestnymi úradmi víťazných destinácií s cieľom získať viac podrobností a návrhov a začať si vymieňať skúsenosti.

    Posledná aktualizácia: 28/10/2014 | Na začiatok