Ścieżka nawigacji

Zbiór dobrych praktyk

Zbiór dobrych praktyk

Inicjatywa EDEN ma na celu nie tylko uwidocznienie mniej znanych, choć modelowych atrakcji turystycznych, ale także wsparcie profesjonalistów i zainteresowanych społeczności w maksymalizowaniu ich potencjału i rozwoju usług turystycznych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Na podstawie doświadczenia zdobytego dzięki informacjom uzyskanym od nagrodzonych ośrodków turystycznych Komisja Europejska przedstawia wszystkim zainteresowanym stronom wykaz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej turystyki.

Postępując według tych dobrych praktyk, ośrodki mogą zdecydowanie zwiększyć jakość swojej oferty turystycznej. Aby uzyskać więcej szczegółów i sugestii oraz rozpocząć wymianę doświadczeń, można skontaktować się z właściwymi lokalnymi władzami, którym podlega zwycięski ośrodek turystyczny.

    Ostatnia aktualizacja: 28/10/2014 | Początek strony