Navigācijas ceļš

Paraugprakses apkopojums

Paraugprakses apkopojums

EDEN iniciatīvas mērķis ir ne tikai izcelt mazāk zināmus, tomēr izcilus tūrisma galamērķus, bet arī palīdzēt profesionāļiem un iesaistītajām teritorijām maksimāli vairot savu potenciālu un pilnveidot tūrisma pakalpojumus atbilstīgi ilgtspējīgas attīstības principiem.

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta no izraudzīto izcilāko galamērķu sniegtās informācijas, Eiropas Komisija piedāvā visām ieinteresētajām pusēm paraugprakses kopumu ilgtspējīga tūrisma jomā.

Pārņemot šo paraugpraksi, jūsu tūrisma piedāvājuma kvalitāte uzskatāmi uzlabosies. Tāpat varat sazināties ar attiecīgo godalgoto galamērķu vietējām iestādēm, lai iegūtu sīkāku informāciju un ieteikumus, kā arī apmainītos ar savu pieredzi.

    Pēdējā atjaunināšana: 28/10/2014 | Lapas sākums