Cosán nascleanúna

Bailiúchán de dheachleachtais

Bailiúchán de dheachleachtais

Ní hamháin go bhfuil sé mar aidhm ag an tionscnamh EDEN níos mó léargais a bheith ann i leith sár-chinn scríbe turasóireachta nach bhfuil mórán cur amach orthu ach, chomh maith leis sin, cabhrú le daoine gairmiúla agus dúichí a bhfuil suim acu an méid is mó a dhéanamh dá gcumas agus seirbhísí turasóireachta a fhorbairt a bheadh ar aon dul le prionsabail na forbartha inbhuanaithí.

Tugann an Coimisiún Eorpach liosta de dhea-chleachtais i réimse na turasóireachta inbhuanaithí do gach páirtí leasmhar, bunaithe ar an taithí a fuarthas ón eolas faighte ó na cinn scríbe a bhuaigh cheana.

Cuirfidh tú feabhas soiléir ar chaighdeán na turasóireachta a chuireann tú ar fáil tríd na dea-chleachtais seo a leanúint. Is féidir leat dul i dteagmháil leis na húdaráis áitiúla lena mbaineann ó na cinn scríbe a bhuaigh cheana ar mhaithe le níos mó sonraí agus moltaí a fháil agus chun tosú ar do thaithí a mhalartú.

    Nuashonrú is déanaí: 28/10/2014 | Barr